ארכיון חודשי: יוני 2014

לי זה לא יזיק?!

אני זוכר את עצמי ברוב תקופות חיי והמירוץ אחרי ה"קריירה" – טוען בדיוק את אותם טענות של המחלישים, בתואנות של "דרכי נועם", ו"אל תיכנסו לנו לוריד" ובעיקר, "זה לא כזה נורא כמו שעושים את זה, אנחנו לא סוטים, כאן זה לא אירן".

 עד שנפל לי האסימון שעצם המקום הזה, של לטעון הטענות הללו, זו ההוכחה הברורה שבעל כורחי אני נמנה על אחד מקרבנות האינטרנט, שמוציא כל ריח טוב של הסתכלות רוחנית נכונה.

 על אלו שטוענים שאינטרנט פתוח אינו מזיק להם, יש לי לטעון 2 טיעונים מרכזיים. הראשון, האם כוחו גדול מתנא ואמורא, עליהם מלא וגדוש בתלמוד ובמדרשים, על הניסיון שתקף אותם, גם ממקום מושבותם כתנאים ושרפים. ואם הם כך, מה נאמר אנן. טרם מצאתי שהאינטרנט כוחו כה גדול, שהוא מעלה את הגולש בו לדרגה גבוהה יותר מתנא, עד שהוא חסין כל כך, שבכוחו לבטל את התפילה היומית הקבועה "ואל תביאני לידי ניסיון", ואדרבא, הגולש דרגתו המשך לקרוא

דיסק חדש 'ונקדשתי' | לשמוע | להתרגש

עטיפת הדיסק

ונקדשתי
לחן: שלמה קאליש, מילים: ברוך גנזלר, ביצוע: משה הומינר, הפקה מוזיקלית: ארי פרקש

להורדה/האזנה חינם לחץ כאן

 

עולם הבא
לחן: פנחס מרדכי וועבער, מילים: שמעון קפל, ביצוע: אברהם מושקוביץ, הפקה מוזיקלית: ארי פרקש

להורדה/האזנה חינם לחץ כאן

לשמיעת דברי מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר שליט"א – לחץ כאן

המשך לקרוא

הקדמת אור המלך

בשם ה' נעשה ונצליח. הנה ידוע לכל גודל עוצם הסכנה הנוראה של האינטרנט, אשר כל מי שיודע על מה מדובר אומר שזה שואה יותר גרועה מהשואה שהיתה לפני כשבעים שנה. וידוע לכל בר בי רב האיסור החמור והנורא שהטילו עליו גדולי ישראל. וכתוב בתורה הקדושה: ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם וגו' ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וגו' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל (דברים יז ט).

ופירש רש"י: ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך אלא שופט שבימיך. ימין ושמאל. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל. ע"כ.

ובפרט שאינטרנט ואייפון הוא אביזרייהו דג' עבירות החמורות כפשוטו ממש.

ופסקו גדולי ישראל שזה אסור ביהרג ואל יעבור. דהיינו שאם ח"ו יבוא גוי ויאמר ליהודי או תסתכל באינטרנט פרוץ או שאהרוג אותך כאן במקום, צריך למסור נפש, ולמסור עצמו להריגה על קדושת ה', ולא להסתכל ח"ו באינטרנט או באייפון.

לפני כעשרים שנה כבר אמר הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצוק"ל, שישבו טובי המוחות שבעולם המשך לקרוא

הרצאה נפלאה מפי הרה"ג רבי שלום יצחקי שליט"א

~ מחנך 22 שנה ~

להורדה חינם לחץ כאן

שאלה: אברך שברשותו מחשב לצורך כתיבת חידושי תורה…

שאלה: אברך שברשותו מחשב לצורך כתיבת חידושי תורה, ומתלבט האם לנתקו כליל מן האינטרנט או לחוסמו בחסימת "נתיב"'. טענת האברך היא, שהחיבור לאינטרנט חסום ומסונן כהלכה יכול לחסוך לו שעות רבות של ביטול תורה ומראות אסורים, מכיון שיוכל לסדר את ענייני הבנק, קופ"ח, רישום ילדים לגני עירייה, תיאום מס וכיו"ב, דרך המחשב. מה היא הוראת גדולי הדור בנידון זה.
תשובה: הוראת כל גדולי הדור באופן ברור היא שהחזקת האינטרנט מותרת רק במקום הכרח לפרנסה. טיפול בעניינים רשמיים, הניתנים לסידור גם באופנים אחרים, אינו נחשב הכרח.
מי שסבור שנתוניו האישיים שונים, וההוראה בנוגע אליו הינה שונה משאר הציבור, מחוייב לערוך שאלת-חכם אצל מורה הוראה הבקי היטב בכל הפרטים הטכניים והמציאותיים הנוגעים לאינטרנט. וראוי שקודם ההליכה לרב ילמוד בעצמו את צדדי השאלה.
יש לדעת, כי האינטרנט הוא דבר פסול במהותו, ואינו דומה ל המשך לקרוא

שאלה לגבי מכשיר

בס"ד, כ"ח ניסן ה'תשע"ג

 אל הדרת כבוד הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א

השלו' והברכה

שאלה:

אברך שאשתו מקבלת ממקום עבודתה מכשיר פסול בחינם, ומשתמשת בו רק לצרכי עבודתה, בעוד שמחירו של מכשיר כשר הוא 1000 ₪, מה עליו לעשות.

תשובה:

פשוט שצריך להוציא 1000 ₪. וכי אם היו מחלקים סם המוות בחינם, ולקנות לחם לאכול היה עולה 1000 ₪ לא היה האברך משלם זאת.

הבטאון המרהיב 'בשעריך' להורדה חינם

בשעריך 3 – לקריאה או הורדה לחץ כאן

בשעריך 2 – לקריאה או הורדה לחץ כאן

בשעריך 1 – לקריאה או הורדה לחץ כאן

'שער הקדושה' מתוך הספר החשוב 'ארזים בגן'

'שער הקדושה' מתוך הספר החשוב 'ארזים בגן'

דרכי חינוך לאור המציאות בזמננו בפרט לתלמידים מתמודדים

שער הקדושה – להורדה לחץ כאן

המלחמה האחרונה

סדרת ההרצאות המרתקות

"המלחמה האחרונה"

מאת הרב צביאלי בן צור

0 – פתיחה - להורדה לחץ כאן

1 – על מה נטושה המערכה - להורדה לחץ כאן

2 – ההנאה ההונאה - להורדה לחץ כאן

3 – אינטרנט ויהדות - להורדה לחץ כאן

4 – כלי התמודדות - להורדה לחץ כאן

5 – גאולת הנצח - להורדה לחץ כאן

להורדת כל הסדרה המרתקת לחץ כאן

 

הזכות להציל

בס"ד

  יהודי יקר!

 המאבק באסון האינטרנט הוא המלחמה של כולנו

השטן מכוון את חיציו אל כל אחד! זקנים ונערים, אנשים נשים וטף

איננו יודעים מי יהיה ח"ו הנופל הבא, ועל כולנו מוטל למנוע את נפילתו

בתרומה כספית או התנדבות מקצועית ל'עתידנו' תוכל לממן את התרחבות הארגון והבאת דבר המערכה לציבור רחב יותר

האפשרויות לתרומה:

1) התקשר עכשיו למוקד 'קרן התורה' 1599-513-513 ותן את חלקך במערכה, בתרומתך ציין עבור 'עתידנו'

2) הקש כאן ותרום.

3) בעלי מקצוע בתחום גרפיקה, ציור, מחשבים וקידום אתרים – נא צרו קשר במייל antinet888@gmail.com

לטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה

לטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה

בנתיבות הספירה – והטהרה מפגעי הטכנלוגיא והזמן     י. ש.   

 

א)      אתה ציותנו על ידי "משה עבדך"

בעמדינו אחרי ימי ספירת העומר המסוגל לטהרת נפשותינו והיה לכלל ישראל להטהר ממ"ט שערי טומאה של מצרים וערות הארץ שבה להכנס לשערי הקדושה הננו להתבונן בענין טהרת נפשותינו בימינו. והנה אמרו חז"ל איתפשטותא דמשה בכל דרא אלו מנהיגי עיני העדה שעל ידי כחם הגדול אנו זוכים להיטהר מכל סיג ופגם כל דור ודור ואילולי הם מי יודע היכן היינו באים מפגעי הזמן ובפרט בימינו, ואנה היינו באים מפני גזירת הגיוס ה"י, ובזה אנו רואים עד כמה כחם של עיני העדה לגדור גדר ולשנות פני המציאות בפרט בעניני גדרי טהרת נפשותינו עד שאי אפשר להאמין מה היה קודם לזה, וכמו התקופה שהחליפו למכשירי פלפון הכשרים, והגמילה המוחלטת המשך לקרוא