ארכיון חודשי: יולי 2015

מגילת איכה מתורגמת לחורבן דורינו | הרה"ג רבי יודא כ"ץ שליט"א

דרשה מאת הרה"ג רבי יודא כ"ץ שליט"א

דומ"ץ ק"ק עדת ישראל מעלבארן אוסטרליה

 על אלה אני בוכיה

בשעה שאנו יושבים ומתאבלים מרה על שריפת בית אלוקינו בצום תשעה באב, ועל צער גלות השכינה החובקת אשפתות, הזמן גרמא לבכות נהי תמרורים על גלות השכינה בדורינו אנו, ולהתעורר בדמעות שליש על חורבן כרם בית ישראל על ידי תחבולות הנחש הקדמוני הדורך קשתו בכלים שונים ומשונים, וארסו מפעפע בקרב בחורי ישראל, כאשר שמענו שבשנה הזאת בלבד נפלו טרף לשיניו של"ה בחורים וגם בתולות שפרקו מעל צווארם עול תורה ומצוות על ידי פגעי האינטרנע'ט שלא קם כלי משחית כמותו מאז היו ישראל לעם.

וכאשר נביט ונתבונן בפסוקי מגילת איכה, נחזה פלאי פלאות, האיך כל הפסוקים האלה מתרחשים בימינו אלה, לא יאומן כי יסופר.

והכתוב אומר: המשך לקרוא

תודה על חסימה כהלכה ועל ייעוץ עם הכוונה מקצועית

תודה על חסימה כהלכה ועל ייעוץ עם הכוונה מקצועית

רציתי לשתף את הציבור במה שחוויתי על עצמי במשרד בו הנני עובדת, ועד כמה קל ופשוט לבצע את המינימום המוטל עלינו לשמירה על ההלכה וגדרי הקדושה, בחסימה ראויה במקומות העבודה, כפי שמורים ומזרזים גדולי הדור שליט"א.

כשהתחלתי לעבוד במקום העבודה הנוכחי, לא תיארתי לעצמי באיזה נסיון מדובר. לא ידעתי שהמחשבים במקום המשך לקרוא

כמה מילים על המפגע הגדול המאיים תמיד ובפרט בימי בין הזמנים:

מהנכתב בחוברת בענייני מפגעי הטכנולוגיה שיצאה עבור יהודים בערי השדה…

כמה מילים  על המפגע הגדול המאיים תמיד ובפרט בימי בין הזמנים:

 סיפור מצחיק ואולי אפילו משעשע: מעשה בשחקן כדורגל בקבוצה נבחרת… ששימש כשוער… תפקידו היה לעמוד שם בשער ו… ולעמוד על המשמר שהכדור לא יכנס לשער… המאמן סמך עליו… הוא העריך את המיומנות שלו… והוא נתן בו אימון שברגע שהכדור מתקרב לשער… הוא מיד יסתער ויבלום אותו מלהיכנס לשער… והנה… ביום מן הימים נחה על אותו שוער רוח ממרום… והוא התחיל להתקרב ליהדות… הוא התחיל לשמור שבת.. תפילה… תפילין… ו… והנה!!!! מתקרב יום המשחק!!!! ו… וכל הקבוצה כידוע במתח… גם השוער היה במתח… אבל הפעם??? הפעם לשם שינוי… השוער שלנו כבר שומר תורה ומצוות… כבר יש לו מה לעשות… הוא הלך ובירר… מודעות פה.. עלונים שם…  ואיכשהו נתנו לו המשך לקרוא

תקנות סאטמאר ארה"ב | מודעה גייטסהעד | קריאת קודש לנשים

תקנות ועד משמרת סאטמאר ארה"ב

מודעה מגייטסהעד – אנגלית

קריאת קודש לנשים

מרן הרב עובדיה יוסף: פלאפון טרף אסור בהחלט!

מרן הרב עובדיה יוסף

לצפיה בדברי מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א – לחץ כאן

משא הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

משא הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

בכנס החירום בביהכנ"ס "משכן שמואל"

כ"ה תמוז תשע"ה

 ברשות כבוד הרבנים והקהל הקדוש הזה. אנו עומדים בימים אלו בהם כל אחד מתאבל על חורבן הבית ומתפלל על בנין בית המקדש, אבל אנחנו צריכים לעשות גם פעולות על החורבן שמתהלך בקרבנו בשנים האחרונות. החידושי הרי"ם אמר ווארט על מה שכתוב בשו"ע (או"ח סימן א' ס"ג) שראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש, והוא שאל: ומה יעשה מי שאינו ירא שמים? וענה שראוי לו שיהא מיצר ודואג על חורבן עצמו!

אנחנו עכשיו בבחינת 'מיצר ודואג על חורבן עצמו', על החורבן הגדול והנסיון הקשה של הדור הזה. לכל דור ודור יש את הנסיונות שלו, היה את הדור עם נסיונות ההשכלה שהפילה בחורים ואברכים, בנים ובנות נפלו כמו זבובים, ונשארו רק יחידים אחד מעיר ושניים ממשפחה. היו דורות של נסיונות ע"ז. אבל בדור שלנו ישנם ישיבות וכוללים, בית יעקב ובתים טובים, ופתאום נחתה עליהם 'פצצת אטום' כזאת של כל כלי התקשורת למיניהם, כל הכלים הקטנים האלה שהגיהנום פתוחה תחתם.

כשבלעם הרשע רצה לקלל את ישראל הוא לא הצליח, אבל הוא המשך לקרוא

תפילה להצלה מהאינטרנט ולפרנסה

בס"ד

תפילה להצלה מהאינטרנט ולפרנסה

וקמיעת הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

דוגמא:

תפילה להצלה מהאינטרנט ולפרנסה - דוגמא בלבד

כל הרוצה להוריד את התפילה מהודרת זו, יחד עם קמיעת הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א, כדי לתלות על קיר ביתו, יכול לעשות זאת תמורת 5 דולר.

להורדת התפילה בקובץ איכותי (לאחר התשלום) לחץ כאן

 לשימוש אישי בלבד.

* * *

דברי מרן המשך לקרוא

מודעה מאת שדכן ממונסי

קול הציבור כ''ב תמוז תשע''התרגום ללשה"ק:

התראה לגבי שידוכים!

בתור שדכן, רציתי להודיע לקהל:

אנשים שואלים בקשר למצב בבית בענין הכלים הטכנולוגים, הרבה יותר ממה שחושבים.

רק לאחרונה היו לי כמה שידוכים שלא רצו להמשיך, רק בגלל שלאבא או לאימא של המדובר/מדוברת יש סמארטפון.

לפני שאתם קונים פלאפון, תחשבו טוב עם מי אתם רוצים להשתדך.

שדכן ממונסי

 

מכתב קודש ותקנות, כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א

מכתב מהגה''ק רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א_עמוד_1 מכתב מהגה''ק רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א_עמוד_2המכתב איכותי בקובץ pdf להדפסה

הצונאמי ששטף הכל ולא השאיר סיכה פנויה…

הצונאמי ששטף הכל ולא השאיר סיכה פנויה…

מקובלנו שבמשך הדורות הוא לישראל נביאים כפלים כיוצאי מצרים וממילא גם היו לישראל אינספור נבואות שנשלחו להם משמים… ובכל זאת מככככל הנבואות הרבות נשאר לנו רק כמה נבואות בודדות שהם כתובות אשורית בכתבי הקודש בנביאים וכתובים שלנו… נו… מה מיוחד דווקא בנבואות האלו שדווקא הם נכתבו בכתבי הקודש יותר מכל שאר הנבואות??? התשובה היא: שרק הנבואות שהוצרכו לדורות!!!!!! הם אלו שנכתבו בכתבי הקודש!!! ברור??? אם ככה: אתה יודע מה כתוב כאן??? כתוב כאן: שעל כרחך!!!! כל פסוק שנכתב בישעיה וירמיה ויחזקאל ותרי עשר וכו'… כל פסוק שם חייב להיות!!!! שהוא נבואה עדכנית שמדברת אלינו… שנת 2015… והההראיה: כי אם זה לא היה שייך אלינו… אז גם הנבואה הזו הייתה נגנזת אי שם בהסטוריה יחד עם כל שאר מיליוני הנבואות שלא נכתבו… ואם ככה: יש לי קושיה עצומה:  אתה מוזמן לפתוח את ספרי הנביאים ולראות שרובא דרובא של הנבואות… לא הייתי מגזים אם הייתי אומר 90% מדברים על חטא עבודה זרה!! והרי יצרא דעבודה זרה התבטל ממזמן… אם ככה איך אפשר לומר שכל הנבואות שבכתבי הקודש נכתבו בשבילנו… בו בזמן שכבר אלפיים שנה זה לא רלוונטי…??? כבר אלפיים שנה אנחנו לא "בפרשה" של ע"ז???

על כרחך!!! אנחנו מוכרחים לומר:

המשך לקרוא