כינוס החירום בבהמ"ד "בית אריה" בבני ברק

כינוס החירום בבהמ"ד "בית אריה" בבני ברק

מוצש"ק פרשת וארא תשע"ה

מאות בני תורה התכנסו במוצש"ק פרשת וארא, להיקהל ולעמוד על נפשם מפני פגעי הטכנולוגיה ומכשירי התקשורת המודרניים, האוכלים כל חלקה טובה בכרם בית ישראל. מצב החרום הנורא של שלטון הטומאה, שלא היה כמותו מימות בריאת שמים וארץ, והסכנה האורבת למחננו, לעתידנו ועתיד ילדינו, ובעצם לכל צורת היהדות החרדית בשנים הבאות, המריץ אותם לשמוע את דברי רבותינו בצורך השעה.

ראשונה דיבר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט"א, רב שכונת רמת דוד וביהכנ"ס בית אריה, וחתנא דבי נשיאה מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א. דבריו השקולים והחודרים נשמעו בקשב רב. עומד מאחוריהם ניסיון רב של דיין ותיק, ראש כולל ורב שכונה, שלפתחו מגיעים כל יום סיפורים מסמרי שיער, שרובם לא מגיעים לידיעת הציבור מטעמים מובנים:

"מורי ורבותי, אנחנו נמצאים בזמן של מערכה קשה. מערכה כנגד כוחות הטומאה, שלצערנו הרב נכנסים בזמן האחרון לבתי ישראל. לא דרך פרצות, אלא דרך הדלת הראשית. פותחים להם את הדלת, והם נכנסים לתוכה. כפי שכולנו יודעים הכוונה היא לאינטרנט על כל צורותיו השונות, פעם זה היה במחשב הביתי, והיום יש אותו כבר בטלפון הסלולרי, באייפון, בטאבלט ודומיהם. רבים חללים הפילה, לצערנו הרב ישנם חללים וחללות רבים שנפלו. ישנם כאלה שעוד לא ניכר עליהם דבר, כלפי חוץ הם ממשיכים באורח חיים חרדי כביכול, אבל מבפנים הכל כבר רקוב.

הקושי הגדול במערכה הזאת הוא, בגלל שמדובר בכלי שיש בו גם הרבה תועלת, להבדיל מהמערכה שהיתה במחננו לפני עשרות שנים, כשהתחיל המכשיר הטמא להיכנס. ברם זכור אותו האיש לטוב, ר' מיכל'ה (האדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל) שנפטר השבוע, שנלחם בזה בכל כוחו. אבל אז כולם ידעו שהמכשיר הזה הוא טמא, וגם אם הוא נכנס לאיזה בית- הוא נכנס מהדלת האחורית ולא בגלוי, ואכן המערכה ההיא הצליחה, וכל בית חרדי יודע שאין בו מקום למכשיר הטמא.

אבל המחשב עם האינטרנט, יש בו לכאורה הרבה דברים טובים שמקילים על החיים, שאפשר היה לומר שכדאי שזה יהיה. למשל אם פעם אברך שרצה לברר מה קורה בחשבון שלו, היה צריך ללכת לבנק ולעמוד בתור, היום הוא כבר לא צריך, חבל על הזמן, הרי בלחיצת כפתור הוא רואה את כל מה שקורה וכל צ'ק שיוצא וכו'. וכן אם צריך להזמין תור לרופא או לשלוח מכתבים, וישנם עוד המון המון דברים שלכאורה יש בעניינם תועלת גדולה במכשיר הזה.

זו הסיבה שבאמת הוא נכנס בדלת הראשית, וזו הסיבה שכ"כ קשה להילחם ולהוציא אותו משם. כך דרכו של יצר הרע, הוא לא שוקט על שמריו, ומחפש תמיד תחבולות איך להכשילנו. ודאי שהיתה זו עצת היצר להמציא דבר כזה, שמצד אחד יכולה להיות בו תועלת כ"כ מרובה, אבל מצד שני יכולה להיות בו טומאה גדולה עשרות מונים יותר מהמכשיר הטמא, שאותו אף אחד לא מעיז להעלות בדעתו להכניס לביתו.

מצאנו בפרשת בנות מדין, שהכשילו את כלל ישראל בעבירה חמורה. הדבר קשה מאוד, הרי אנחנו יודעים שדור המדבר היו דור דעה, עין בעין ראו את השכינה שמלווה אותם, אז איך הם נכשלו וירדו לדיוטא התחתונה להיכשל בעבירות חמורות כאלה של ע"ז וג"ע? אבל חז"ל מגלים לנו את הסוד: בנות מדין באו למכור להם מחטים. אבל המדיינים פחדו שזה עדיין לא מספיק, כיון שאפשר לקנות ולא להיכשל, לכן הם הושיבו זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, כי הם ידעו שאם הילדה תשב מבחוץ אפילו רק כדי למכור מחטים ותו לא, כבר תהיה 'משמרת הקודש' שתגיד לא ללכת לחנויות כאלה, לכן הם הושיבו בחנות החיצונית זקנה שמוכרת מחטים. איזה דבר רע כבר יכול להיות בזה? אבל כשכבר נכנסים לקנות מחטים, מתחילים לחפש עוד מחטים בפנים… פעם כשהיו נכנסים לחנות ושואלים את המוכר אם יש לו מכשיר זה וזה, אם היה לו הוא היה נותן, אבל היום יושבים ומחפשים שלושים סוגים שונים של אותו מכשיר, מחפשים ומחפשים עד שנמשכים פנימה- ושם כבר יושבת ילדה, ויש גם יין, וכך יורדים לדיוטא התחתונה, ע"י שנמשכו צעד אחר צעד.

 זכינו בדור הזה לריבוי מחברי ספרים, שלא היה מעולם. פעם מי שכבר זכה לכתוב ולחבר ספר שלם, היתה לו בעיה קשה איך להדפיס אותו. מרן החפץ חיים זצ"ל נסע לחפש אנשים שיבטיחו מראש לקנות את הספר שלו, כי הוא אמר שכדי ללוות כסף להדפיס הוא חייב שתהיה לו הבטחה שיוכל לכסות את ההוצאות, רק יחידים כמוהו שהיו מפורסמים בתורתם וצדקותם יכלו להדפיס ספרים. אבל היום יושב לו כל אברך ולומד את הסוגיא, מסכם ומקליד אותה בכמה אגורות, וכבר מוציא ספר, במיוחד אם יש לו מחשב אישי.

הבעיה היא שהיום כל מחשב מיוצר באופן אוטומטי עם חיבור לאינטרנט, וישנו פיתוי גדול לאברך שקונה אותו שאם כך אז אולי כדאי כבר לנצל את זה לכל מיני סידורים, וכך לאט לאט- היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד ע"ז וג"ע. הציבור מודע בעיקר לבעיה של הג"ע, אבל צריך לדעת שיש שם גם ע"ז! צריך לדעת שכל מה שכותבים ללא פיקוח, גם בעיתונים שמחלקים אותם בחינם, וגם במאמרים שמצויים בכל מיני אתרים, הכל בחזקת מינות ואפיקורסות! יתכן שבמקרה נמצא שם איזה מאמר שאינו כזה, אבל כל המאמרים שם שכותבים אותם אנשים שלא קראו ולא שנו הם 'בחזקת' אפיקורסות, שהרי עצם דעת הכתבים היא דעת בע"ב שהיא היפך התורה, שלא לדבר על כל הליצנות והאפיקורסות שנמצאים שם, וכל זה עוד לפני שהגענו לכל הג"ע שיש בזה!

לכן מחובתנו לעשות חיזוקים לדבר. לחיזוק של ציבור יש כח יותר מלחיזוק של יחיד. הרמב"ם כותב בהלכות דעות שדרכו של אדם להמשך בדעותיו אחר שכניו, עד כדי כך שמי שנמצא במדינה שאנשיה חטאים צריך ללכת לגור במדינה אחרת, ואם אינו מוצא צריך ללכת למדבר. אז חיזוק שבא מציבור שלם שמחליטים להתחזק, ודאי שיש לו כח הרבה יותר מיחיד שמתחזק לבדו ללא הסביבה התומכת. לכן ההתעוררות והפעילות שעושים כאן של 'קבלת חבירות' חשובה מאוד.

מצאנו שבימי חז"ל היה ענין שנקרא 'קבלת חבירות'. זה לא היה רק לענין תרו"מ, כי שם הוא נקרא 'נאמן', אבל 'קבלת חבירות' היתה כדי לאכול חולין בטהרה, שהחולין יהיו בטהרה, ובזה מרומז שעסקי החולין של הבית יהיו בטהרה. זוהי קבלת החבירות שכולם יקבלו על עצמם, ויחזקו את עצמם את הענין הזה של הקבלות שעוד מעט נשמע. ובזכות החיזוק הזה, נזכה שהקב"ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום, ונזכה לחיים של טהרה ותורה, חיים של עליה, חיים של בני תורה, חיים שלא יהיו כמו החיים של החולין. בן תורה צריך לחיות ברמה אחרת של קדושה וטהרה ורוחניות, והחיזוק הזה יביא בעז"ה לעליה בכל הרמה של עבודת השם".

בעוד הקהל הרב מעכל את הדברים הנשגבים והמעשיים ששמע עתה, ניגש לבמה אחד המיוחד מראשי הישיבות שבדור, שבמשך עשרות שנים מעמיד תלמידים לאלפים הן בתורה והן ביראה, הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, ובלבו הבוער וקולו החודר הסעיר את הציבור בחובת השעה:

"כבוד הגאון המרא דאתרא שליט"א, כבוד הרבנים הגאונים שליט"א, וכל הקהל הקדוש הזה. התכנסנו בדבר הסכנה הנוראה, של הכלים הטמאים והמטמאים, המורידים לבאר שחת עמוק. אין צורך להאריך בדברים על גודל האסון הנורא, והשואה הנוראה, פשוטו כמשמעו. העובדות המרות מסמרות שיער, אשר כל השומע תאחזנו פלצות לאיזה תהום ושאול תחתית מגיעה המפלצת הנוראה הזו, של הכלים הטמאים וכל שם וחניכה דאית להו.

זוהי הירייה האחרונה של הסטרא אחרא לפני ביטולה המוחלט, זו פצצת אטום פשוטו כמשמעו, אין לנו צורך להמתין לאיראן, כי הפצצה כבר כאן! היא משמידה ומחריבה והורסת, דבר שלא היה מיום בריאת העולם,  מעולם לא היה דבר נורא ומסוכן כזה. התכלית של הס"א היא לטמאות את כל הדור, כדי למנוע את ביטולה של הס"א.

הזכירו מקודם את עצת בלעם. חז"ל אומרים (ספרי במדבר פיסקא קנז) "מה היה דבר בלעם? אמר להם אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם אין אתם יכולים להם. שמא מרובים אתם מן המצריים שנאמר בהם ויקח שש מאות רכב בחור? אלא בואו ואני נותן לכם עצה מה תעשו: אלקיהם של אלו שונא זימה הוא, העמידו להם נשיכם ובנותיכם לזימה, והם שטופים בזימה ואלקיהם שולט בהם, שזה כלל שכל זמן שישראל עושים רצונו הוא נלחם להם שנאמר ה' ילחם לכם, ובזמן שאין עושים רצונו כביכול הוא נלחם בם שנאמר ויהפך להם לאויב". בדור הירוד שלנו, עדיין נשארה שארית הפליטה נאמנים לה' ותורתו, ישנו ב"ה ריבוי של מתקרבים לתורה, וכל זה גירא בעיני השטן, ולכן הוא יורה את הירייה האחרונה שלו, את הכדור הנורא ביותר, שהוא פצצת אטום ממש.

 והנה בכל מלחמה צריכים 'מערכת הגנה'. ראשית כל חובה להתרחק מכל הכלים הטמאים ושימצא דידהו, ואם יש הכרח- שיחסמו באופן מוחלט! אספר לכם רק עובדה קטנה: ידוע לי על אברך בן תורה וירא שמים, שהחזיק מחשב חסום בהחלט. יום אחד היה איזה קלקול במחשב, והוא מסרו לתיקון, וביקש מחשב חילופי לשבוע אחד. הוא לא שם לב שהמחשב שקיבל בינתיים לא חסום כראוי, ונכשל בארבעים שניות של גלישה- לא יותר- וסגר אותו מיד. אח"כ אמר האברך שהוא מרגיש שהוא כבר נהפך לאדם אחר, הוא כבר לא אותו אברך!

אנו צריכים לשמור את הצאצאים שלנו מכל משמר. "עמלנו- אלו הבנים", והס"א רוצה להטביע את צאן הקדשים בים התהום של הגרוע מכל. צריכים לשמור למי הם מתחברים, לאן הם נכנסים, ומה הצעצועים בהם הם משחקים, כי גם הם מסוכנים. מפני הטומאה הנוראה צריכים הגנה, וצריכים 'חדרי בידוד' כמו בנשק כימי!

אנחנו עומדים במצב של גזרות נוראות משלטון הרשע והזדון, ואנחנו יודעים שכל תכליתם היא לטמא את הצעירים, אבל הדבר תלוי בשמירה שלנו. הנה כלל ישראל זכו במצרים להשגחה ושמירה מיוחדת של מעלה. רש"י כותב בפרשת פנחס: "משפחת החנכי – לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים, מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם".  מכיון שהם בעצמם שמרו על עצמם מכל משמר, למרות שהיו בתוך ערוות מצרים שהיתה מיוחדת בטומאת עריות, שהרי כתוב בתורה: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו", ומקום שישבו בו ישראל מקולקל מהכל, כל המציאות של מצרים היתה "אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם", בתכלית החומריות, ומכל מקום שמרו את עצמם מכל משמר, הן הבתולות והן הזכרים, ולפיכך זכו לשמירה מלמעלה. לכן אם אנחנו רוצים שלא יהיה שום כח שולט עלינו, קודם נשמור אנחנו על עצמנו בתכלית השמירה.

גם יעקב אבינו ביקש על הדבר. כתוב "וידר יעקב נדר" וכו', בתרגום יונתן ובמדרש רבה, שיעקב התיירא משלש העבירות החמורות ביותר, ומלשון הרע ששקול כנגד כולם. בית לבן היה מקום טומאה ותרפים, והוא פחד מההשפעה של בית לבן. מדוע הוא יכל לקוות לשמירה מיוחדת? משום שהוא הקדים וישב י"ד שנים בבית מדרשם של שם ועבר כדי לשמור על עצמו, ולהתעטר בקדושת התורה בתור הכנה לבית לבן, לפיכך הוא ציפה לשמירה עד שאמר לעשיו: "עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי". עם כל ההבנה בחומר הדברים, אנו זקוקים היום לשמירה גדולה. כל האויר מלא מהטומאה הנוראה, הכל נקלט מהאויר, אנו נמצאים בדור הירוד והגרוע ביותר, שלא היה כמוהו גם בימי דור המבול והפלגה, זה כאין וכאפס, ולכן צריך שמירה נוראה. אבל כדי לזכות לזה צריך שאנחנו נשמור על עצמנו.

 צריך לדעת שהטומאה שמרחפת באויר מביאה את הרעלים הנוראים שנמצאים בו. במובן הגשמי זה גורם לכל המחלות הנוראות שדורנו משופע בהן, כי לא הערוד ממית אלא החטא ממית. הרמב"ן כותב שבזמן בריאת העולם לא היו חיות טרף, ורק החטא הראשון גרם לכך. ריבוי החטאים גורם לחיי סבל, וגורם למחלות הנוראות, חוץ ממה שגורמות כל ההמצאות החדשות, שכל מאכל ומשקה מלאים רעלים.

אנו צריכים שמירה מעולה, וכדי לזכות לזה אנו צריכים לשמור על עצמנו בתחילה. לפיכך טוב שישנם יהודים יראי שמים שבאים לזכות את הרבים, ויוצרים מרכזים של הגנה. צריך להתחבר עימם כפי שיבארו אח"כ את הפרטים, ולהתרחק מכל הכלים ולהחזיק אותם בחזקת טומאה כמו שהזכירו כבר. זה לא רק ג"ע, אלא גם מקווי ה'נייעס' שכולם מלאים שקרים וביזוי ת"ח- צריכים להתרחק. מי שחייב מחמת הכרח הפרנסה וכיו"ב, צריך להיות עם חסימה אמיתית ומוחלטת. ישנן חסימות שאינן אמיתיות, וח"ו מכשול של כמה שניות יכול להפילו לשאול תחתית.

אם אמנם נתחזק, יהיה קידוש ה' גדול, ונזכה לשמירה מלמעלה כמו שזכה נח לתיבת נח. גם אנו זקוקים לתיבת נח, ומכיון שהוא היה איש צדיק תמים בתכלית השלימות, והתנתק מדורו- לפיכך זכה לתיבת נח. נזכה לשמירה של יעקב אבינו, ונזכה שהקב"ה יעביר כבר את רוח הטומאה מן הארץ, ויסיר את לב האבן מקרבנו, ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן ואמן".

הרב אליעזר יוטקובסקי שליט"א, פה מפיק מרגליות, הידוע בפעילותו התורנית והציבורית לזיכוי הרבים בתחומים שונים, הואיל לשתף אותנו בעובדות מזעזעות אליהן נחשף תוך כדי פעילותו בנושא זה. הבה ניתן לו את רשות דיבור:

"מורי ורבותי, נראה לי שישנם אנשים שיושבים כאן, וחושבים שמדובר על איזה דבר שלא קשור אלינו. אולי הוא קשור למאדים, אולי ישנם כמה כוכבים שנפלו מהשמים וצריך להיזהר מהם ולראות שהם לא יגיעו גם למחננו… אתן לכם דוגמא, איך שאנחנו לא שמים לב לחומרת הדברים: לפני כחודש נחרדנו כולנו מהרצח שהיה בהר נוף, כל אחד מאיתנו החסיר הרבה מאוד נשימות, וכל איש לקח את המאורע לליבו לפי מדרגתו. והנה חז"ל אמרו שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, אז אם היה מתברר שארבעה בחורים מהר נוף הציצו באייפון ונכנסו והתחברו אליו, האם גם זה היה תופס כותרות בכל היהדות החרדית? האם גם אז היינו נופלים מהכסא? כשהערבי רוצח יהודי, רק הגוף הלך, אבל כשהנשמה הולכת- זה לנצח נצחים! זה כולל אותו ואת זרעו אחריו, כולם נמחקו ברגע שהמכשיר הוביל אותו לאן שהוביל!

מה נאמר, שאולי זה נוגע רק לכמה מודרנים יחידים שלא קשורים למחננו. אבל אני מציע לכל מי שקנה מחשב חדש לכתיבת חידושי תורה, ועוד לא ניתק בגמ"ח את הקשר האלחוטי שלו, לעשות ניסיון: תתחיל  לעבור איתו (ח"ו) ברחובות העיר, ותראה איך שליד כל בית שלישי- אם יש באותו מקום מישהו שמחובר לאינטרנט- תראה איך שהמחשב שלך תופס את זה! אתם יכולים לראות לפי הפרחחים שיושבים בקרנות הבתים, זה מוכיח שגר שם אדם חסר אחריות שמחזיק אינטרנט, והם גולשים דרכו! היו אנשים שטרחו לבדוק את המצב שלנו בזה, ונוכחו לדעת שהוא איום ונורא, זה לא רק ארבעה בהר נוף, זה הרבה הרבה יותר!

רק ביום חמישי שעבר הייתי צריך לטפל באברך חסידי, שגלש והתגלש וירד לאבדון, ועכשיו הוא מאיים שאם לא ישלחו אליו את הילדים לשבתות- הוא ילחם עד הסוף, ויוציא את הילדים מהישיבה! והרי ליל שבת אצלו מופקר לגמרי, אז איך נשלח את הילדים עם הפאות להיות שם? מצד שני אם לא נשלח אותם- מי יודע מה הוא יעשה!

ואם הציבור חושב שאני מדמיין, אוכיח לכם את דברי. אני מוסר שיעור באחד מבתי המדרשות בעיר, ויושב שם ת"ח עצום, שהיה מחשובי המשתתפים אצל הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל במשך שנים רבות. הוא זכה שגם ילדיו הם כמוהו, ופגשתי את בנו, שגם הוא ת"ח גדול וראש כולל ידוע באחוזת ברכפלד. הוא רק אחד מתוך מאה דוגמאות שאפשר להביא, אבל הוא היחידי שהסכים לבוא לכאן ולספר את סיפורו. אני מבקש ממנו לעלות לבמה ולספר את סיפורו".

מאות זוגות עיניים עוקבות בסקרנות אחר האברך העדין, שחזותו מוכיחה עליו שבן עליה מופלג הוא, בזמן שהוא קם מתוך הקהל וניגש למיקרופון, כדי לספר את סיפורו הבלתי יאומן, והכואב עד כדי דמעות:

"ברשות הקהל הקדוש. התחתנתי עם אשה מאוד פרומרית, מאוד חרדית וחזקה, שהיתה מהדרת בכל ההלכות בדקדוק גדול מאוד. היא דירבנה אותי מאוד ללמוד תורה, וכל דף שלמדתי, כל סיום מסכת, היה ממש חגיגה. כל מה שקשור ללימוד התורה היה מאוד מאוד חשוב וקריטי בעיניה, וכל פעם שהיתה עומדת על הפרק שאלת הלימוד כנגד צרכי הבית, היא היתה אומרת: "אדרבה, תלך ותרביץ תורה!".

בגלל שלא רצתה שיהיו דאגות פרנסה בבית, היא יצאה לעבוד, כדי שאוכל ללמוד בשקט. עבודתה היתה במפעל בסביבות קרית ספר, שם עובדות קבוצות נשים עם ראשי קבוצות שמפקחים עליהם, ביניהם טובים וביניהם חילונים, אבל כל הנשים שם באות מבתים טובים, ישנה בדיקה על זה מקודם וישנו אפילו רב שמפקח על הענין, העסק הזה מאוד מאוד מסודר. נשים אלו צריכות, במסגרת עבודתן, לעבוד עם האינטרנט במחשבים ותיקונים וכדומה.

והנה הגיע ליל שבת אחד, לאחר הסעודה, פתחתי את חדר השינה ולא האמנתי למראה עיני: אשתי יושבת עם המחשב, וגולשת באינטרנט!! הדבר היה פתאומי, ללא כל סימן מוקדם, וההלם שלי היה מוחלט. שאלתי: "מה קרה?!" והיא סיפרה לי, שכבר תקופה ארוכה שהיא גולשת בכלי הזה, בתחילה היא חשבה רק להסתכל קצת לצורכי עבודה, להשלים איזה שעה מהבית או ללמוד איזה  קורס, וכך היא הגיעה לכל מיני קבוצות של פורקי עול רח"ל, כולם בוגרי ישיבות קדושות, מכל הישיבות, היו שם מחברון וממיר ועוד, היא התחברה לקבוצה של אחד שלמד בחברון, והתנאי של הקבוצה היה שחייבים לעשות את זה בשבת בדוקא!"

קולות תדהמה נשמעות בקהל, והאברך ממשיך בתיאורו המצמרר:

"המצב הגיע לכדי כך שהיא פרקה עול לגמרי, ויצאה לתרבות רעה, והיום היא חילונית לגמרי, גרה בעיר רחובות, מחללת שבת לגמרי, ועושה כל עבירות שבתורה! יש לנו שני ילדים, הם לומדים עכשיו בבי"ס 'מזרחי חילוני', והיא עצמה מתנגדת לכל עניני היהדות בצורה חזקה מאוד. ומדובר על אשה שהיתה נחשבת פעם לחזקה יותר משאר הישוב בתורה ויראת שמים, גם משפחתה מאוד חזקה וטובה, ורק ע"י הגלישה באינטרנט היא נהפכה לחילונית לגמרי ללא גוזמא.

ידוע לי שישנם הרבה זוגות כמוני. ידוע לי על קבוצות שלימות בעירנו שהיו לפנים יראים ושלמים, ולאחרונה היה להם כינוס של עשרה אנשים ואכלו שם נבילות וטריפות! מהיכן התחיל הכל? מקצת גלישה, פה בסתר, ופה בעבודה, עד שהגיע הדבר לאן שהגיע. היום היא כבר מבינה ואומרת בעצמה, שבציבור החילוני אף אחד לא מחפש אותם, אף אחד לא צריך אותם, היא כבר מרגישה שאין לה שום טעם בחיים".

 האברך ירד מהבמה לקול אנחות הקהל, עין אחת לא נשארה יבשה למשמע הסיפור המחריד. הרב יוטקובסקי שליט"א עולה לבמה ושב לדבר:

"אני חושב שאחרי סיפור כזה כבר זה לא צריכים להוסיף דבר, רק לשפוך מים קרים על הקהל… האברך הזה עוד לא סיפר מה קרה מסביב לסיפורו, אביו קיבל לחץ דם גבוה, אמו מטופלת בכימותרפיה לאחר שהתדרדר מצבה מרוב הדאגה, וכל המשפחה שלה, שנים עשר אחים מחשובי קהילתם מרגישים מבוישים ביחס לרמה שהיתה למשפחתם מקודם. ב"ה שהוא כבר התחתן שנית, וזכה להקים בית חדש. אבל משמעות הדברים היא, שהסכנה אורבת גם לנשים שדעתן קלה, וגם לגברים מכל הסוגים, כיון שאינטרנט זה אינטרנט! כל מילה נוספת מיותרת!

אבל החלק המעשי שעלינו לדעת הוא, שבכל מחשב שקונים היום ישנו את החלק שמחבר אותו לאינטרנט האלחוטי. אפשר לראות שכתוב על האוטובוסים ועל התחנות איך שהם מחוברים, כל העיר השכנה שלנו- גבעת שמואל- מחוברת גם היא, הם מכבדים מאוד את התיירים מבני ברק שבאים לטייל שם… כל מי שמחובר בביתו לאינטרנט, אפילו הוא חסום עם חברת נתיב וכדומה, אם הוא לא חסם את הרשת שלו מפני הגולשים החיצונים- וישנן דרכים לעשות זאת- הוא רשע! הוא פשוט יורה כדורי מוות ברחובות! כל אחד יכול לעבור באזור שלו ולהתחבר! ההחלטה לסגור את האפשרות במחשב היא לא בעתיד, אלא אם קנית מחשב- תלך מיד באותו יום, עוד לפני שהכנסת אותו הביתה בכלל, ותבטל את החלק הזה! אל תגיע לידי ניסיון, אומרים בשם הגר"א שמי שאומר שהוא ינסה לעמוד בניסיון ולנצח- אין לו סיכוי לנצח.

דבר שני שעלינו לדעת, שמתחילים להיכנס מכשירים שנקראים 'אייפון כשר'. תדעו לכם, שמי שיכול להפטר מזה, ירוויח את עוה"ז ועוה"ב גם יחד! גם אלו שמחזיקים את המכשירים האלה הכשרים, הם אנשים שאי אפשר לשבת איתם. אתן לכם דוגמא: ישבנו ששה אנשים, כדי להקים את העיר 'חריש'. באחת הפגישות שמתי לב שאחד מהם פשוט לא רלוונטי ולא נמצא איתנו, כי הוא קנה את המכשיר הזה, וכל משך הישיבה מתחילה ועד סוף ממש, כל הזמן הוא היה שקוע בו! לא דברים אסורים, רק כל הזמן שולחים לו הודעות, למשל שנולד לו נכד וכו' והוא צריך לענות להם, ואין כאן בן אדם בכלל! הוא מגיע הביתה- ולא רואה את הילדים, הוא לא רואה שום דבר.

 פגשתי השבוע אדם אחד שעובד בעירייה, ואני רואה שהוא צוחק וצוחק… מה קרה? הוא מראה לי שאפשר לקבל במכשיר הזה שתיים עשרה אלף הודעות מצחיקות ביום! אז שמישהו יספר לי שאחרי דבר כזה הוא יכול ללמוד, או לעבוד, או להיות עם עצמו, או סתם לחיות במשהו. הוא פשוט מופקע מכל דבר, ומהעוה"ב בוודאי. אבל אנחנו רוצים לראות אנשים בריאים.

אחד הכתבים החילונים ביקר בישיבת תפרח, וראה את הרב פילץ שליט"א מוקף בששה עשר תלמידים סביבו, וכך הוא כתב: "נפעמתי לראות את הדרך ארץ של הבחורים הצעירים, הרב שלהם דיבר כחצי שעה, ואף אחד לא הוציא את המכשיר שלו מכיסו לדבר באמצע"… הדבר נכון שיש דרך ארץ בתפרח, אבל הוא לא ידע את הנס הגדול של הבחורים האלה, שפשוט אין להם את המכשירים האלה! אני עצמי הייתי הולך פעם לכל מקום שהזמינו אותי לדבר לפני צעירים חילונים, אבל היום הפסקתי עם זה כי פשוט אין עם מי לדבר, הם כ"כ שקועים במכשירים שלהם שאין להם זמן אפילו לעצמם.

שמענו מהאברך היקר איזה כרת אמיתי עבר על האשה המסכנה הזאת. אני מקווה שזכות אבות שלה תעזור לה לחזור, אם היא לא מוצאת את מקומה שם זה כבר סימן טוב, יש מהם שחוזרים לאחר זמן, אבל תראו את הנזקים שנגרמו בדרך. כל מי שיכול צריך להפטר מזה, וק"ו שלא להיכנס לזה. אתם הרי יודעים כמה כל אחד מאיתנו היה יכול להרוויח אם היה מוותר אפילו על הטלפון הכשר שלו… ישנם אנשים שאומרים: "הרי בסוף לא נוכל בלי זה!", אבל אנחנו יהודים מאמינים, ויודעים שמי שיצר את המחלה- יצר גם את התרופה שלה. גם בעולם הרחב כבר מבינים שהדבר מסוכן מאוד, וגם הם מחפשים פתרונות בדרכם שלהם, כי זה מחריב את כל העולם. כל המצב של המרידות בארצות ערב ג"כ הגיע דרך זה, איך פתאום נופלות מדינות? כי היום אפשר בחמש דקות להעביר הודעה בין כולם: "עכשיו מפילים את מצרים", "עכשיו מפילים את סוריה" וכו'.

 דבר נוסף עלינו לדעת, את עצם סכנת המחשב באשר הוא. הזמינו אותי פעם לדרוש בחיידר ובבית יעקב מסוימים בבת ים, וביקשו ממנו לדבר נגד המחשבים. התחלתי להסביר להם כמה שזה לא טוב, ולפתע קמה אחת האימהות מעזרת הנשים ואמרה לי: "האם אתה יודע מה זה "בת- ים"? זה ראשי תיבות של: "בא תרד, יש מכות"… מה אתה רוצה שאעשה עם הילדים שלי כל היום? אם הם יהיו למטה- או שיתנו מכות, או שיקבלו, ואם אשאיר אותם בבית בלי תעסוקה- הם יריבו ביניהם, ועכשיו אתה אומר לי שגם במחשב אסור להם להתעסק? מה אעשה איתם בבית, הרי זה הפתרון הטוב ביותר מכל שאר האפשרויות!".

עניתי לה כך: כל המשחקים במחשב בנויים באופן כזה, שבשניה אחת לוחצים והמטוס נופל, עוד לחיצה ומקבלים שמונים נקודות, הכל צבעוני, הכל חי ובוהק, אז מה אתה רוצה מהילד אח"כ? ברגע שהוא מתרגל לצבעוני ולדברים האלה, איך ינסה עכשיו לעבוד קשה כדי להבין שתי מילים ברש"י?! חז"ל אומרים שלפעמים תלמיד צריך ללמוד חמש שנים עד שרואה ברכה בתלמודו ולקבל טעם בגמ', ואילו במחשב בתוך שלוש שניות אתה רואה 'ברכה' בעמלך. נמצא שהמחשב לכשעצמו הוא כלי בעייתי. היתה חסידות אחת שעד לפני כמה שנים הרב'ה שלהם הורה שעד גיל שש מותר לילדים לראות קצת סרטים מבוקרים וכו', אבל אח"כ הוא שינה את דעתו לגמרי ואסר הכל באופן חד משמעי. מדוע? מכיוון שהתוצאות הגיעו מהר מאוד!

הכללים בזה צריכים להיות ברורים וחדים. אתן לכם דוגמא, איך צריכים ההורים לשמור על הילדים: מספרים שבישיבת נובהרדוק שמעו שישנו בחור בעל כשרון גדול באחד הכפרים, בשם 'יחזקאל אברמסקי',  וחייבים להביא אותו ללמוד בישיבה. אבל ככל שניסו לשכנע אותו ואת אביו זה לא הצליח. יום אחד שלח הסבא מנובהרדוק את  אחד מתלמידיו ללמוד את מקצוע אומנות העצים, כיון שאביו של ר' יחזקאל היה סוחר עצים, הוא ציווה עליו: "תלמד את המקצוע הזה, תעשה איתו עסקה טובה, ובסוף העיסקא 'תגנוב' גם את הבן שלו ותביא אותו לישיבה!". וכך הוה, ולאחר העיסקא הטובה שאל 'הסוחר' את האב: "מיהו הנער הזה שמסתובב כאן?"- "זהו בני", ענה האב. "ולמה אתה לא שולח אותו לישיבה?"- "מכיוון שבתקופה כזאת שהקומוניסטים משתוללים, אני לא אוציא אותו מהבית!". "בסדר", אמר הסוחר, "אבל עלי אתה יכול לסמוך!". "לא", ענה האב, גם עליך אני לא סומך!". "אבל הרגע סגרנו עיסקא של עשרת אלפי רובל, ובזה אתה לא סומך עלי?!", התרעם הסוחר. "לא", ענה האב בנחרצות, "אפילו אם נעשה עיסקא של מיליון רובל, אבל לגבי הבן שלי אני לא סומך עליכם!". הסוף היה שהוא הצליח לשכנע אותו שכל מה שהוא חושש מפניו, לא קיים בנובהרדוק, כיון ששם לא נכנס כלום מבחוץ, וכך לבסוף הוא הוציא אותו לישיבה וגדל ר' יחזקאל אברמסקי!

ודאי שישנם פתרונות, אבל הפתרון הראשון הוא: כשאתה לא צריך מחשב- אל תכניס אותו! וגם כשאתה צריך- יש לזה כללים. הקב"ה לא אסר את הכל, אבל צריך שהכללים יהיו חדים וברורים.

הנקודה המרכזית שטוענים האנשים היא, שזה לצרכי פרנסה. אבל אם היו מציעים לך לקחת סיכון על כל הרוחניות שלך, למשל יציעו לך לעבוד בשביל מיליון דולר, אבל תצטרך בתמורה לוותר על כל יהדותך, ודאי שאף אחד לא ילך! לכן כל אופן שגורם לסכן את יהדותך, שם אסור לך לוותר, ורק אם תדע שאופן מסוים לא יסכן אותך, שם תוכל לעבוד לפי הכללים הנכונים. אבל בכל מקרה כדאי לכם לזכור את המקרה שקרה בקרית ספר, שהיה עם פיקוח ועם רב שהיה משגיח על כל העניינים מסביב, ובכל זאת נכשלו.

כשעושים חיזוק בנושאים האלו, בד"כ מגיע רק מי שאין לו את המכשירים הללו, כי מי שיש נשאר בביתו עם המכשיר… אבל כבר מקובל בידינו מרבינו ישראל מסלנט זצ"ל, שאמר שכל חיזוק שעושים האברכים בכולל קובנא משפיע גם על הסטודנט בפריז, והקב"ה יעזור שיהיה מזה חיזוק  לכולם".

לאחר מכן נערכה החתמה על "קבלת חברות" שלא להיכשל בכל הנ"ל, והציבור התפזר מתוך הרגשה מרוממת והחלטה נחושה לעמוד על נפשם בכל הנ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>