איך אפשר לזכות שגם אנחנו וגם ילדינו נשאר ביראת שמיים טהורה כל ימי חיינו?

מוהרא''ש - עותקשאלה, מאת יהודה:

שלום לכבוד מוהרא"ש שליט"א. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות איתנה.

הסכנה בעולם הזה גדולה, בפרט באחרית הימים הללו. מה כבודו מייעץ כדי שנזכה להישאר קיימים ביראת שמיים לאורך ימים ושנים? וכן איך זוכים לילדים שיהיו שומרי תורה ומצוות כל ימי חייהם?

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר משפטים כ"ח שבט התשע"ג

שלום וברכה אל יהודה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן על הברכות והאיחולים לרפואה, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

רביז"ל אמר פעם אחת אמר לאחד מאנשי שלומינו (שיחות הר"ן סימן ר"כ) אגלה לך סוד, שיהיה אפיקורסות גדול בעולם, כי מלמעלה יבוא אפיקורסות בעולם בשביל הנסיון. ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה יתחזקו באמונה באמת, וישארו קיימים באמונתם, אך אני מגלה לך זאת, כדי שיתחזקו יותר כשיראו שדיברו מזה מקודם, והיה מתאנח מאד על זה ואמר: אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם? וכו'.

ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה) שהולך אפיקורסות גדול על העולם. וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים הללו, וזה עיקר הנסיון הכי גדול שיהיה לעם ישראל בדורות האחרונים וכו'.

ואמר, אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף על פי שהוא אומר זאת אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים, כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו" וכו', ואם כן מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הנסיון קודם ביאת משיח שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים באמונה, ומי שיזכה לעמוד בנסיון וישאר קיים באמונתו, אשרי לו, ויזכה לכל טוב המעותד לבוא לנו במהרה בימינו אשר ניבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו מקדם, ואם כן היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו לשאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום נסיון וצירוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם.

ובאמת אף על פי כן אף על פי שהודיעו זאת מקודם, אף על פי כן יהיה נסיון גדול. ורבים ירשיעו כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים", אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, ובודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם.

אזי אתה רואה שזה יהיה הנסיון הכי גדול באחרית הימים לכל עם ישראל, שיחזיקו את עצמם באמונה בו יתברך, והנה חכמינו הקדושים אמרו (ברכות י"ב:) על הפסוק (במדבר ט"ו ל"ט) "ולא תתורו אחרי לבבכם" – זהו מינות "ואחרי עיניכם" – זהו ניאוף ולכן המציא הס"מ כלי משחית חדש שנקרא אינטרנט שמחובר למחשב, שזו הקליפה העצומה שכובשת כל חלקה טובה עכשיו, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניסה בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא אינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב … וזיהום וכו', ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', ולכן העיקר, כל מי שיש לו דבר זה צריך שיזרוק את זה מהבית, כי מחשב שמחובר אל אינטרנט או אייפד או בלקברי, זה אבי אבות הטומאה, ומגרה את היצר הרע אצלו, ויכולים לראות שמה כל … וזיהום שבעולם רחמנא לישזבן, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארור הזה וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן.

ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס כל חלקה טובה של היהדות, ומוריד את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו.

ולכן כל מי שרוצה להציל את עצמו את הילדים שלו, ולהשאר יהודי מאמין בו יתברך ולקיים מצוות מעשיות, עליו להתרחק מהכלי משחית האלו, שזו סכנת נפשות ממש עבור קיום דורותינו, אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 חתימה מוהרא''ש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>