הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

דברי הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

 על סכנת האינטרנט

 

החורבן הגדול שהחריב האינטרנט את דורנו

"בדורינו היצה"ר רואה את חיי התורה בפריחתם, ומחפש דרך להכשילנו. ומצא דרך פשוטה לטמא אותנו באבי אבות הטומאה האינטרנט – שאין טומאה כמוהו, ורבים חללים הפילה, הרסה משפחות, וטימאה בתים, והביא חורבן גדול בבית ישראל, וכבר שמעתי מכמה וכמה ממשפחות טובים שנכשלו בזה לטומאה ה"י, ובגלל זה הקב"ה יושב בצער, ומי יודע כמה אף וחמה זה גורם בשמים על כל בית ישראל ה"י.

סכנת האינטרט וחובת הזהירות ממנו

וכשהאדם מתחיל להיכנס לזה, הוא עדיין לא מרגיש כמה זה מזיק לו, אבל אח"כ כשמרגיש, זהו לאחר שכבר נכנס לטומאה וקשה לו מאוד לצאת מזה ומפסיד".

אם בדור העבר עיקר נסיונו של היצר היה בהכנסת הטלוויזי', כפי הנראה בדור זה של משיח עיקר כלי זינו של היצר הוא האינטרנט, ואם פעם הניסיון היה מבחוץ לבית, בדורנו היצר הרע הכניס את כל הניסיונות לתוך הבית פנימה על ידי האינטרנט.

חובת ההורים בחינוך בניהם ושמירתם מפגעי האינטרנט

על ההורים מוטלת החובה לשמור את ילדיהם מהאינטרנט, והיינו ראשית כל להסביר לילדים איזה טומאה ותועבה הם כלים אלו, ושנית, לבדוק תמיד מי הם חבריהם של הילדים והיכן הם מסתובבים. לפעמים יש לילדים חברים שמסתכלים באינטרנט בבתיהם, והם נראים תמימים ואין חושדים בהם, אבל הם טמאים וממילא מי שמתחבר ומתיידד אתם נטמא, והרי זה כמו שיש אינטרנט בבית! וכך יכול להיות מצב ח"ו שהילדים נטמאים לגמרי בלא ידיעת ההורים, ולכן כל אחד צריך לבדוק את עצמו ואת בני ביתו בזהירות יתרה – וכעין זהירות מפיקוח נפש ממש, כדי להיות בטוח שאין להם שום מגע עם הכלי זה.

ושמעתי מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע"א דבר נפלא, שבכל יום אנחנו אומרים בברכות השחר אחר ברכת 'המעביר שינה' "והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע" ומיד לאחמ"כ אנו שונים ואומרים "שתצילנו היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע" ותמוה מדוע חוזרים על תפילה זו שוב.

ותירץ, כי בפעם הראשונה אנו מתפללים על אותו חבר רע אשר נראה חבר רע וידוע שהוא רע, אך בפעם השניה אנו שבים ומתפללים על אותם הנראים כלפי חוץ כטובים ואין אנו יודעים בהם שהם רעים ואין נזהרים מהם, ולכן מדגישים בפעם השניה "שתצילנו היום ובכל יום" מפני שהסכנה גדולה יותר, שאין אנו יודעים להזהר ממנו וממילא אנו מושפעים לרעה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>