והאלוקים ניסה את.. את.. אבריימי..!!!

והאלוקים ניסה את.. את.. אבריימי..!!!

ויהי אחר הדברים האלה… אחר מה???

 מעשה שהיה כך היה: מעשה בבחור שקראו לו אבריימי… בחור טוב… בחור יקר… ואל תשאל איך ומה… הוא הציץ פה… ראה שם… בקיצור: הציץ ונפגע… הוא השיג מכשיר טרף… והתחיל לגלוש והגיע למקומות הכי מלוכלכים שבעולם… לטנופת הכי נוראה… ו… ואתה בטח חושב שמדובר בבחור פושע… מנוול… ממש לא!!! אני מכיר אותו… הוא נשמה!!!! נשמה טהורה!! הוא בחור טוב!! הוא בן אהוב של הקב"ה… ויהי אחר הדברים האלה… כן… אחרי הכל הנפילה הגדולה… אחרי ההתרסקות הגדולה…

והנה!!!! והאלוקים ניסה את אברהם… ויאמר לו: אברהם אברהם ויאמר הנני… אבריימי ישב בחדר נעול בפנימייה… וכשאף אחד לא רואה… מתחת השמיכה הוא ישב לו שעות ע"ג שעות עם המכשיר הזה… והנה!!! אבריימי שומע לפתע קול פנימי עמוק ומוכר.. קול מתוק… קול אוהב… והקול הזה קרא לאבריימי היישר לתוך נשמתו הטהורה… אבריימי אבריימי שלי… אבריימי התנער… הוציא לרגע את הראש מהמכשיר.. כן… הנני…

ויאמר: קח נא!!!! אבריימי שלי… אתה שעד לפני לא הרבה זמן ישבת בבית מדרש ולמדת… עד לפני לא הרבה זמן היית בן שלי.. יש לי בקשה אישית ממך… קח נא!!! את מי??? שואל אבריימי???

את בנך!!!! את הבייבי שלך!!! את הדבר היקר שלך… שואל אבריימי… יש לי הרבה בייבי'ס… יש לי כל מיני דברים שאני אוהב אותם… יש לי נגן… יש לי דרכון… מה??? את יחידך!!!! כולם יחידים לי… יש לי הרבה חולשות ש… ש… שקשה לי להיפרד מהם… אבל לא!! אשר אהבת!!!! משהו שאתה אוהב!!!!! את מה?? את הכל אני אוהב?? כל מה שיש לי בארון אני אוהב?? אני אוהב מלברו לייט… אני אוהב לשכור רכבים ולנסוע לים המלח… לא חסרים לי בייבי'ס.. שהם יחידים לי… ואני אוהב אותם…

אבל לא!!!! פנה הקב"ה לאבריימי:

אבריימי מתוק שלי: אני רוצה את זה!!!!!! את המכשיר הזה!!!!!

אני רוצה שתעלה לי אותו לעולה!!!! אני רוצה שתקריב אותו בשבילי!!! אבריימי היה בההההלם… את זה???? זה קשה לי… קשה לי נורא נורא נורא… פנה הקב"ה לאבריימי: אני יודע… אני יודע שזה קשה לך מאוד… אתה יודע מה… רק אני!!!!! רק אני יודע עד כמה זה קשה לך… רק אני יודע עד כמה זה בנשששמה שלך.. אני יודע!!! ולמרות זאת: אני מבקש ממך:  עקדת יצחק!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! העלהו לעולה!!!!

כן אבריימי… כל העלונים וכל הפרסומות נגד האינטרנט… כולם כותבים אש וגפרית נגד ונגד ונגד והם צודקים… הם בהחלט עוזרים לכל מי שלא נפל בזה שלא יפול… אבל אתה אבריימי… אחרי שכבר נפלת… אתה מסתכל על כל המאמרים האלו וחושב לעצמך בלב… כן כן… קל לדבר… קל לכתוב שאסור ונורא… וצריך לזרוק את זה… אבל יש לכם מושג עד כמה זה קשה לי???? יש לכם בכלל מושג איזה ניסיון נורא ואיום יש לי עם המכשיר הזה??? כן אבריימי… אתה צודק!!! אני מסכים איתך! אני וכל מי שכותב על אינטרנט ב"ה לא יודעים… ואין לנו שמץ של מושג איזה ניסיון נורא זה למי שכבר נפל- להיגמל מזה…

אנחנו לא יכולים להבין את הניסיון הנורא שלך…

אבל יש מישהו אחד ויחיד!!!! שהוא איתך!!! הוא מרגיש אותך!!! הוא חי איתך!! הוא נושם אותך!! והוא כואב איתך!!! אבא שלך שבשמים!!! ואבא שבשמים יודע עד כמה זה קקקקקשה לך!!!!!

והוא הוא!!! אבא שבשמים פונה אליך ואומר לך: אני יודע!! אני יודע שזה בשבילך ניסיון של עקדת יצחק!!!! ואני סומך עליך שאתה יכול לעמוד בניסיון הזה של עקדת יצחק…

כשאברהם אבינו עקד את יצחק בנו כתוב במדרש תיאור נורא: והיו עיניו מורידות דמעות ונופלות לתוך עיניו של יצחק מרחמנותו של אבא… וכל מלאכי מעלה בכו יחד עם אברהם אבינו… וגם הקב"ה בכה יחד איתם… כאן בעולם הזה אף אחד לא ידע שום דבר… אליעזר וישמעאל נשארו שם למטה עם החמור… עסקים כרגיל… אבל אי שם למעלה… בהר המוריה… ואי שם בשמים בכסא הכבוד… השתוללו סופות של דמעות… סופות של רחמנות!!!! רחמנותו של אבא שכעת הולך לשחוט את בנו יחידו…

אבריימי היקר: תדע לך: שאנחנו מחוץ לתמונה… אנחנו נמצאים הרחק מהזירה… אנחנו יושבים לנו פה רגל על רגל ומדברים בכיף נגד האינטרנט… למה לא… אבל אתה!!!! אתה כעת נמצא בהר המוריה… אתה נמצא בזירה האמיתית!!! אצלך מתחוללת עכשיו סופה!!! סופה של רגשות מעורבים… סופה של רחמנותו של אבא… כן… המכשיר הזה הוא הבייבי שלך… הוא בנך!! הוא יחידך!! אשר אהבת!!! את הקושי שיש לך להיפרד מזה ולנפץ את זה אנחנו לא נבין את זה לעולם… אבל אבא שבשמים ומלאכי השרת יודעים!!!! וכעת הם בוכים יחד איתך… הקב"ה וכל פמליא של מעלה עוקבים בחרדה אחרי הניסיון של עקדת יצחק שלך…

והוא איתך לאורך כל הדרך… מי כמוהו בורא העולם.. הוא גם ברא את המכשיר הזה… הוא יודע מה מתחולל לך בתוך הלב והוא בוכה איתך כעת… רוץ מהר… תעשה מזבח… תביא עצים… תעקוד את הפלאפון הזה… אבריימי… תשלח את ידיך ותקח המאכלת ותשרוף אותו… כן.. קשה לך ננננורא… אתה בוכה… אבל תדע לך שאתה לא לבד!!!! הקב"ה בוכה כנגדך ברגעים הקשים האלו… רק הוא יודע מה מתחולל אצלך בלב… רק הוא יודע להעריך!!!!!! את הצעד האיום והנורא הזה!!! רק הוא יודע עד היכן מגיעה גבורת הנפש שלך בצעד הזה!!! רק הוא יודע עד כמה אתה מקריב את בנך את יחידך אשר אהבת… רק הוא יודע שאתה כעת מקריב אבר מהאברים שלך…

מר עוקבא!!! אתה יודע מי זה מר עוקבא??

הוא היה האב בית דין בזמן רב ושמואל… הוא היה ריש גלותא וגדול הדור באותה תקופה… אבל חוץ ממר עוקבא היה לו עוד שם… קראו לו: נתן דצוציתא!!!! אתה יודע למה??

לא משנה כעת מה היה הסיפור (מי שרוצה יעיין ברש"י בסנהדרין לא:) לעניננו… היה לו ניסיון גדול מאוד… והוא יכל לעשות את העבירה הכי חמורה בתורה באופן שאף אחד לא ידע… והוא התגבר!!!! והוא ידע שהקב"ה איתו ברגעים הקשים!!!! הוא ידע לא רק את החלק השלילי… לא רק את החלק המאיים שהקב"ה מזהיר אותי שאוי ואבוי לך אם…….. אלא הוא ידע גם את החלק השני: שהיחיד שיודע איזה תעצומות נפש נדרשות לי בשביל להתגבר זה הוא יתברך!!!!! והיחיד שבאמת ידע להעריך מה עשיתי… זה רק הקב"ה!! ובשבילו ולמענו… בכוחות עילאיים ובגבורה נוראה הוא התגבר על הניסיון… ובאותו רגע!!!! ומאותו יום ואילך: כשהוא היה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים"!!!!!

ממה הגיע האור הגדול הזה?? כי באותה שניה שהוא התגבר מלאך פשט את ידו על פניו לקבל את תשובתו… ומאותו רגע ואילך הפנים שלו קבלו ניצוצות-אור אלוקי מרגע זה לתמיד…

בשעתו אף אחד!!! אף אחד לא ידע מה קרה… אף אחד לא ידע באיזה ניסיון איום ונורא עמד מר עוקבא… אבל דבר אחד כולם ראו… כולם ראו שיש עליו אור מיוחד… יש עליו חן מיוחד… זיו מיוחד… משהו מושך… משהו גדול…

אבריימי היקר:  אנחנו לא נדע… ואף אחד גם לא יכול לדעת מה עובר עליך… ואיזה ניסיון נורא זה בשבילך… אבל בשביל מה אתה צריך אותנו… יש לך פה לידיך את בורא עולם… שהוא יודע בדיוק!!! ו… ו… והוא לא ישאר חייב!!!! אתה תקבל ממנו תגובה.. אתה תעשה לו כזו נחת רוח בשמים… שהוא לא ישאיר אותך בלי קבלה… אתה תראה מהר מאוד את ההשלכות… אתה תקבל אור מיוחד שאין אותו לאחרים… אתה תקבל סייעתא דשמיא מיוחדת שאחרים לא יבינו מאיפה זה נחת עליך… אבל רק אתה והקב"ה תדעו… זה ישאר סוד בינך לבין אבא שבשמים… באיזה ניסיון נורא עמדתי… ואיזה עקדת יצחק עקדתי…

אבריימי היקר: שתדע לך: ברגעים הגדולים אלו שאתה עומד בניסיון הגדול הנורא… ברגעים הגדולים של עקדת יצחק… באותם רגעים אתה זוכה בבת אחת לעמוד במקום שאף אחד לא זוכה לעמוד בו… שתדע לך: שברגעים אלו יש לך כח עצום!!!! אתה יכול להתפלל באותם רגעים וכל מה שתתפלל יתקבל… אל תבזבז את אותם רגעים…. תתפלל לקב"ה… תצעק אליו על כל מה שחסר לך… על כל האחים ואחיות שלך… גם על ישועות שלמעלה מדרך הטבע… כן… ברגעים אלו שאתה מתגבר למעלה מדרך הטבע… זה זמן שיכול לפעול ישועות גם למעלה מדרך הטבע…  תתפלל.. על כל מי שאתה מכיר שצריך ישועה…תפילה שעולה ישר אל ההיכל הגבוה ביותר בשמים ואני בטוח במאת האחוזים שזו תפילה עצומה… אני מאמין באמונה שלימה… שהתפילה שלך והברכה שלך ברגעים אלו יכולה לפעול גדולות ונצורות…

אנחנו נמצאים כעת בערב שבת זכור!!!!

האמונה היהודית מחייבת שהקריאה מעוררת את השפע!!!

בשבת זו מתעורר שפע מיוחד וסייעתא דשמיא מיוחדת לעקור ולהכרית את זרעו של עמלק… עמלק של דורנו זה האינטרנט!!!

האינטרנט הזה מזנב בנו!! הורג בנו… האינטרנט הזה לא מוותר על אף קהילה ושום מחוז… הוא מצליח להגיע לכל מקום… גם לתוך האמבטיה הרותחת ביותר… גם לטשולנט החרדי הכי עמוק והכי חניוק שיש… גם לשם הוא מצליח להגיע… ומזנב בנו את הנחשלים… ואנחנו צריכים לדעת שאין שום ביטוח ממנו!!!

מול כל אויב אנחנו צריכים לפתוח בשלום… לנסות לגשר… אבל עמלק?? אין!!! אין חכמה ואין עצה ואין תבונה!!!

פה צריך ללכת עם ראש בקיר.. אני לא מסתכל באינטרנט ויהי מה.. גם אם תעשה עלי פרצוף מזלזל… אני עושה חסימה אמיתית גם אם זה קצת מסובך…. אני לא מחכה להגיע למקום של אבריימי המדובר… אני לא מחכה לניסיונות נוסח עקדת יצחק… אני ממש לא בטוח שאני אוכל לעמוד בניסיון שכזה… מי שכבר שם… שה' יעזור לו… אבל אני לא מתחיל עם זה… אנחנו מצוים בימים אלו לזכור!!! בעשה!!! ולא לשכוח בלא תעשה!! מה שעשה לנו עמלק… לא לשכוח לרגע כמה קרבנות הציבור החרדי הקריב… כמה משפחות נפלאות התרסקו מהאויב הזה… זכור!!! אל תשכח!!! כאן אסור לחמול… אסור להיות נחמד… אסור להיות ארך אפיים… פה המקום לשסף… לשבור לנתוף להרוס ולאבד… לחסום ולא להצטדק ש–אי אפשר… ואם אנחנו נעשה דין למטה… ירעיף עלינו ה' רחמים מלמעלה… אם אנחנו נאמר "די" למשחית ולא!!! לא ניתן לו להכנס אלינו! יאמר גם ה' די לצרותינו, ויעשה לנו ניסים ונפלאות כמו בימים ההם.. כך בזמן הזה… שנזכה לחגוג את ימי הפורים מתוך הגאולה השלימה… אמן.

(מתוך הגליון הנפלא "אז נדברו". ותשוח"ח)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>