המכתב המרגש מאת ר' גבריאל ששון אבי שבעת הילדים ז"ל

המכתב המרגש מאת גבריאל ששון אבי 7 הילדים ז''לLetter from R' Gabriel Sassonתוכן המכתב:

בס"ד

יום ד' לסדר "היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה"

לאחינו בית ישראל השותפים באבלינו הנורא, על ילדינו מחמדי עיננו, שבע נפשות עולות תמימות שעלו בסערה השמימה ביום שבת קדש ראש חודש ניסן יום מיתת נדב ואביהוא, בשריפת נשמה וגוף קיים בתוך הקודש, ובוודאי הם קרבנות ציבור זכים וטהורים לכפר על בני ישראל.

אין אתנו יודע עד מה. וידם אהרן. "והמשכיל בעת ההיא ידום כי עת רעה היא".

אך אם נרצה ללמוד מוסר השכל מצורת אופן האסון כאשר אבי המשפחה אינו בנמצא, ובשובו לביתו מוצא כי רוב זרעו אשר הוליד, גידל וטיפח, ניתנו למאכולת אש בשריפת נשמה וגוף קיים.

דורינו דור תהפוכות המנוסה בכל מיני ניסיונות, והאחרון הכביד – ניסיון פגעי הטכנולוגיה בכלי האינטרנט השונים אשר גדולי הדור התבטאו שלא קם ניסיון כזה מאז ימות עולם.

ובהסתר פנים הנורא, הקב"ה מסתיר פניו ואש האינטרנט מכלה נשמות של רבים וטובים מישראל בשריפת נשמה לנצח וגוף קיים.

וכשישוב אבינו שבשמיים לביתו ויגאלנו, כמה יגדל צער השכינה על אלו שהכניסו את עצמם למשרפות האינטרנט ונכרתו ואבדו ממנו לנצח רח"ל.

על כן כל אחד ואחד יעשה ככל יכולתו שלא להיות גורם שותף בצער השכינה הזה, ואף הנצרכים לפרנסתם ישתמשו אך ורק בחסימות [פילטר] הראויות, תחת פיקוח רב וכהוראת גדולי הדור שליט"א.

וה' הטוב יכפר.

גבריאל ששון

לעילוי נשמת שבעת הילדים ז"ל

* * *

Wednesday, Parshas Vayikra

"…this is the burnt-offering that stays on the pyre on the Altar all night…"

To our brethren who join with us as one in our dreadful sorrow on the tragic deaths of our seven beloved children whose souls went up in fire to heaven as unblemished burnt-offerings on the Holy Sabbath, Rosh Chodesh Nissan,  the anniversary of the very day when Nadav and Avihu perished by heavenly fire in the presence of the Holy One, blessed be He, their bodies remaining intact while only their souls were burned. Truly, our children were pure and perfect sacrifices on behalf of the entire community, serving as a communal atonement for Jewry as a whole.

We are at a loss to find words to explain this tragedy. "Aaron stood in silence". "And an intelligent person will remain silent at such a time, for it is a time of evil".

However, if we wish we can learn a lesson from the pattern of events that led to this catastrophe, which took place just when I, the father, was absent from home, and on my return I find that a conflagration has plundered the souls from the bodies of my children, those who I raised with such tender care.

Our generation is a tumultuous generation which has been through all kinds of trials and tribulations of which the latest one is hard to bear – the trial of modern hi-tech which presents in the form of the various communication gadgets that are freely available a trial of such serious dimensions that our Rabbe'im declare that such a trial has never before existed.

In the time of such hester panim – when Hashem is hiding his face from us – the fire of the Internet is consuming many and noble souls from the Jewish nation, the souls are consumed while the body is left intact.

And when our Heavenly Father will decide to return to His House and redeem us, how great will be the sorrow of the Divine Presence for those who voluntarily entered into the Internet crematoriums and thereby cut themselves off from Him and were lost for eternity, G. forfend.

Therefore, it is obligatory on each one of us to endeavor to the maximum of his ability that he will not be a contributor to the sorrow of the Divine Presence in this matter, while those who are compelled to use the Internet for their sustenance will make sure that they are provided with an efficient filter program and that they are working with the permission and under the supervision of a recognized Rabbinical authority.

May the Benevolent Al-mighty atone for us.

גבריאל ששון

לע"נ שבעת הילדים ז"ל

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>