זעקת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אינטרנט פרוץ גרוע יותר מרוצח

זעקת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אינטרנט פרוץ גרוע יותר מרוצח

בכנס של רבנים וראשי ישיבות באולם קונטיננטל זעק מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א נגד השימוש באינטרנט. תכונה רבה נערכה באולם. מרן הגר"ח קנייבסקי הגיע גם הוא להשתתף, כמו"כ ראש מועצת חכמי התורה, חכם רבי שלום כהן שליט"א.

והרי דברי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א:

מורי ורבותי, מזמן לזמן יש לנו בעיות, עם דברים שכל דבר זה סתירה עם התורה – עם דעת תורה, פעם כזה דבר, פעם כזה דבר. אני רוצה לומר דבר שכתוב בספר שערי תשובה לרבינו יונה, ואף שלכאורה אין לזה שייכות לענייננו, בכל זאת יש כן משהו ללמוד מזה. רבינו יונה שואל קושיה, כל אחד יודע מה שכתוב “המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא”, שואל השערי תשובה לרבינו יונה, למה זה לא נאמר ברוצח? לא כתוב שהרוצח אין לו חלק לעולם הבא, בודאי זוהי עבירה חמורה מאד, והוא נענש, יש לו גיהנום, אבל לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא, ומי שמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ומתרץ רבינו יונה כך, רוצח למרות שזה דבר חמור מאוד, סוף כל סוף יש סברא שהאדם ישים אל לבו מה הוא עשה, הוא הרג בן אדם! כל אדם מבין שזה דבר חמור מאוד, ויכול להיות שיבוא לידי תשובה, יכול להיות! הרי לא מדברים שהוא בא לידי תשובה, רק זה דבר שאפשר לבוא לידי תשובה, כי בן אדם ירגיש – מה עשיתי, הרגתי בן אדם! דבר נורא! משא”כ בהלבנת פנים הוא לא מבין שכל כך רע מה שעשה, והוא “רחוק מן התשובה”, וכיון שהוא רחוק מן התשובה, זה סיבה שאין לו חלק לעולם הבא, כך כתוב בספר שערי תשובה לרבינו יונה, ומסתמא כמעט כל אחד למד ויודע את זה.

אם כן אנחנו רואים כלל, אם זה דבר שיש סיכויים שאדם יעשה תשובה, אפילו אם זה מאוד חמור, אבל כיון שאפשר שיעשה תשובה, כבר מתחשבים עם זה, אבל דבר שעשה שרחוק מן התשובה, זה אי אפשר… והרי יש את הדבר הזה… שאנשים חושבים מה הוא עושה, האם הוא הורג בן אדם? לא! דבר כזה שהוא רחוק מן התשובה, זה נורא ואיום!! דבר ששייך שיעשה תשובה, אולי פעם, אפילו סיכוי רחוק, אך זה אפשרי, אבל אם זה לגמרי רחוק מן התשובה…

וזה אנחנו רוצים לומר, בזמן האחרון ראינו שקשה להיפטר מהדבר הזה… אם נכנסים בזה לא יוצאים מזה, ממילא זה דבר רחוק מן התשובה, ודבר שרחוק מן התשובה זה מאוד חמור.

הקב”ה יעזור שבאמת נהיה קרוב לתשובה, ונעשה תשובה. כלל ישראל כולם יעשו תשובה, ויראו לא להיכשל בדבר הזה שאומרים שיש מזה השלכות גרועות מאוד, גרועות מאד שאין לשער! כמו ששמעתי, אני ברוך השם לא מבין בכלל, אין לי שייכות לזה, אבל בכל זאת, בן אדם יודע שזה דבר רחוק מן התשובה!

ועצם הדבר באמת אם בן אדם היה מסתכל רק בדברים טובים, אולי לא היה נורא, אבל אי אפשר, לא שייך, ממילא דבר שרחוק מהתשובה זה גרוע יותר מהכל, עד כדי כך שחז”ל אומרים הבדל, רוצח למרות שהוא כל כך גרוע, הוא הרג בן אדם, ולכאורה הוא יותר גרוע ממי שהמית את חבירו, כי חבירו חי! ורוצח הרג את האדם לגמרי, בכל זאת רוצח יותר קרוב לתשובה, והמלבין פני חבירו ברבים רחוק מתשובה, לכן זה עד חמור כדי כך. אם כן אנחנו רוצים לדעת, כמה חמור דברים כאלה שיכול להביא לדברים גרועים, והוא רחוק מהתשובה קצת, כי מי עושה תשובה, כל אלו האנשים שעשו את זה, האם עשו תשובה? אף אחד לא עושה תשובה, זה דבר שחושב לעצמו מה עשיתי… מה עשיתי… והלואי שהקב”ה יעזור שניפטר מהצרה הזאת.

והקב”ה יעזור שכל כלל ישראל יתרוממו לעשות קידוש השם, שיהא שם שמים מתאהב על ידך, אדם צריך לעשות פעולות שעי”ז יצא שיתרבה כבוד שמים, וזה יהיה התכלית של כל אדם בעולם, לא שלחו אותו כדי לעשות אינטרנט… הנשמה יורדת מתחת כסא הכבוד, בשביל מה? כדי שיעשה אינטרנט?! זה התכלית של האדם?! הנשמה שהיא כ”כ גדולה שמתחת כסא הכבוד, שלחו אותה לעשות כזה דבר?! וזה צריך להיות התכלית של הבן אדם, מדבר כזה להתרחק.

הקב”ה יעזור שכל כלל ישראל יזכו לכל טוב, ולא יצטרכו חלילה וחס דברים כאלה, ויתגדל ויתקדש שם הקב”ה בעולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>