המבוקש מספר 1

המבוקש מספר 1

שמי יצחק, ואני אברך כולל. ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה בתורה הקדושה. בזמן הפנוי שלי, אני אוהב לשבת ולחשוב. חברי נוהגים לומר לי לפעמים שאני "מרחף", אבל לדעתי אני פשוט "חושב", ולפעמים עולים בדעתי רעיונות בלתי שגרתיים.

במשך שנים, אני נושא בלבי חלום קטן, דמיוני. אני הייתי רוצה לפגוש, לא פחות ולא יותר, את האדם שהמציא את האינטרנט, להביט לו ישר בעיניים, ולשאול אותו: תגיד לי, אתה ישן רגוע בלילה? המצפון שלך שלם עם זה? או שאולי היית רוצה להחזיר את הגלגל אחורנית, ולבטל מן העולם את היצור המפחיד הזה.

וזאת מסתמא כבר ידעתם, שהאינטרנט הוא המחריב הגדול שהרס את חייהם הרוחניים של אלפי צעירים שומרי מצוות, ולא רק בחורים, גם אנשים נשואים נהרסו בהמוניהם כתוצאה ממנו. גם כאלו שנכנסו אליו כדי להקליד חידושי תורה, או כדי לבדוק את חשבון הבנק שלהם. רבים מהם הפכו לחילוניים למחצה או לגמרי, או לחילונים בלבוש חרדי, ואינני יודע מה יותר גרוע. ישנם גם יהודים שפשוט המירו את דתם רח"ל, כלומר טבלו לנצרות או שהתאסלמו, בעקבות היחשפות לאתרי אינטרנט מסוכנים. רבבות נשמות עלו על מוקד הרשת, יותר משנשרפו במוקדי האינקויזיציה, ואם ממשרפות אושויץ עלו הנשמות הישר לגן עדן – ממשרפות האינטרנט גולשים הישר לגיהנם.

מה שאולי פחות ידוע הוא, שהאינטרנט הוא בעיה לא רק ליהודים חרדיים, אלא לרוב האנשים ההגונים בעולם. בעקבותיו השחית כל בשר את דרכו על הארץ, בהמון בתים בעולם לא מרשים לצעירים להשתמש באינטרנט [או לפחות קונים תכנית "חסימה"] משום שברור להם שזה גורם נזק והשחתה בל יתוארו לכל אדם נורמלי. ואף במישור המדיני, ממשלת ארה"ב היתה שמחה מאד לסגור את האתר "ויקיליקס" שסיבך אותה בשפע של תקריות דיפלומטיות עם ממשלות העולם. אבל זה לא בשליטתה, הרשת יותר חזקה מאמריקה. גם כל ההפיכות האחרונות שקרו בעולם הערבי נזקפים לחובתו, כולל כל החיסולים שבאו בעקבותם. האינטרנט יותר גרוע מבן לאדן, בנזקים שגרם לכפר הגלובאלי הזה ששמו כדור הארץ.

האינטרנט הזה, כך אני חושב לעצמי, הוא פשוט רוצח! וממילא גם מי שהמציא אותו הוא מסייע לרצח המונים, גם בלי להזדקק לכלל שגדול המחטיאו יותר מההורגו, האינטרנט הזה גרם להרג המונים! ישנו אתר שמלמד איך להרכיב פצצות וטילים, בכדי להרוג אנשים. ויש גם אתר שמדריך אנשים איך להתאבד (על הרג הזמן מי בכלל מדבר…), ואולי לא שמעתם, על צעירים שהתמכרו לאינטרנט, צפו בו ימים רצופים בלי לאכול, לשתות או לישון, עד שנפלו מתעלפים או אפילו מתים? לא, אני לא המצאתי את הסיפורים האלו בשביל הכתבה, הכל אמת ויציב. יש לי ידיד שעובד במחשבים, והוא זה שסיפר לי את כל זאת. ו"לקינוח" אספר לכם על נער יהודי הי"ד שנרצח ע"י ערבים בשנת תשע"א, לאחר שהם פיתו אותו דרך האינטרנט להגיע ל"מפגש" באיזה כפר ערבי.

ובכן, לכאורה אני יודע הכל, אבל הפרטים היחידים שעדיין חסרים לי הם: מה שמו של אותו ממציא "דגול" של האינטרנט, מאיזה עם הוא, מה כתובתו ומספר הטלפון שלו. למען האמת, לא השקעתי הרבה מאמץ כדי לחפש אותו, משום שסברתי שאין בזה תועלת. וכי מאי נפקא-מינה אם שמו ג'ון או ג'פרי, ואם הוא אוסטרלי או צ'כי. וכי מה הוא יאמר לי, שההמצאה הגאונית שלו היא בעצם טעות טראגית? ואפילו אם כן, מה אני אומר לו, שיסגור את זה, איך בדיוק הוא יעשה את זה?!. והעיקר הוא, שאין לי דרך לחפש אותו.

ובכן, יום אחד, גיליתי בדיוק את זהותו של הממציא. ואז נוכחתי לראות שזה מאד מאד משנה מי הוא. את שמו של הממציא גיליתי – אל תתעלפו! – בספר "טהרת הקודש" של האדמו"ר משומרי אמונים רבי אהרן ראטה, [שכידוע לכולנו נתבקש לישיבה של מעלה, כמה עשרות שנים לפני שהומצא המחשב...].

וכן הוא בערך לשונו של ה"טהרת הקודש" [ח"א עמ' עג.-עד.].

ראשית הביא שם מהזוהר שהגאולה תהיה בזכות הקדושה ושמירתה. וכתב וז"ל: ולכאורה אנחנו רואים בעוונותינו הרבים להיפך שנתרבה החציפות והעזות ופגם הקדושה אשר לא היה לעולמים זאת בכנסת ישראל, והאיך אפשר לצפות שהגאולה תהא בזכות תקון היסוד, אבל תדע כי לא מחשבותינו מחשבותיו כביכול, כי הקב"ה נתן כח לס"מ וחיילותיו להוציא הפקרות כזו בעולם לא בחנם, כי עכשיו זמן בירור האחרון של תכלית זוהמת דור המבול, כאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים וחציפות והפקרות עד למעלה [וכמו שנאמר "בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און" אז יתקיים "להשמידם עדי עד"], ובזכות שימצא בדור, אחדים מישראל הקדושים, שבכל אלו החציפות ועזות והפקרות מוסרים נפשם ושומרים עיניהם מראות ברע, ושומרים נפשם מלפגום קדושתם, יסתכל קב"ה בהם, ובזכותם יצמח הגואל במהרה דידן, ויש על זה כמה רמזים מזהר וממדרשים ומספרי ראשונים. [ולמי שלא מבין באותיות הקטנות "מידת היסוד" היא מידת הקדושה שהינה יסודית בקומתו הרוחנית של האדם ובה נמדדת צדקותו של האדם, כמו שנאמר וצדיק יסוד עולם, ויוסף הצדיק שעמד בנסיונות הקדושה הינו מסמל מידה זו.]

אנסה להסביר את דבריו כמיטב הבנתי: כשהזוהר הקדוש אומר שהגאולה תבא ע"י תיקון היסוד, אין זה אומר שאנו נשב לנו ספונים בבית המדרש, בעולם שכולו קדושה וטהרה, העיתונים כולם מבוקרים ע"י ועדת רבנים, והאוטובוסים כולם מהדרין. משום שבמצב כזה אין לנו מה לתקן, הכל כבר מתוקן. אלא "תיקון היסוד" פירושו, שהעולם יהפוך להיות מזוהם ומלוכלך, הכיעור והטומאה יצוצו להם מכל קרן רחוב, המכשירים הטמאים יוכלו להכנס לכל בית ואפילו לכל בית מדרש. לכל יהודי יהיו הרבה אפשרויות זמינות ליפול ולהתרסק בלחיצת כפתור אחת. ואנו, האנשים שנבחרנו ברצונו יתברך להוולד בדור הזה, נעמוד חזיתית בתוך המלחמה החזקה, נאבקים מול גלי הצונאמי של היצר המשתוללים בפרהסיא, ונצטרך להתמודד, ולהתגבר, ולהתאמץ, ולפעמים להסס, ואף ליפול [שבע יפול צדיק וקם], ושוב לקום, ושוב להשתדל, ושוב להתחזק. כן. זו המלחמה שלנו, וזה האתגר שלנו. ובזכות המאמצים שאנו משקיעים, אפילו אם ההצלחה שלנו לא במאה אחוז, אבל אנו מנסים ונאבקים, זהו "תיקון היסוד", ובזכותנו יבא המשיח.

ובכן, הגענו לפתרון החידה: הממציא של האינטרנט, הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וכדברי הטהרת הקודש "כי הקב"ה נתן כח לס"מ וחיילותיו להוציא הפקרות כזו בעולם לא בחנם". אתם קולטים מה כתוב כאן? הקב"ה נתן כח! זה הגיע ממנו יתברך.

בעצם יש גם פסוקים מפורשים בסוף ספר דניאל על כך. "ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ", "יתבררו ויתלבנו יצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו". לעת קץ יתקיים בירור סופי, מי לה' ומי לבעל. מי שייך לקדושה ומי לסטרא אחרא וכל חיילותיו. או כולו זכאי, או כולו חייב, לא יהיה שייך להסתתר מתחת לשמות, סיסמאות ומותגים. אני ליטאי, חסיד, רב, ראש ישיבה, מקובל, קנאי, ולכן אני מסודר. כל אחד ואחד יכנס תחת המיקרוסקופ האלוקי לבדיקה אם הוא נאמן או לא. "ואנכי הסתר אסתיר"… הקב"ה יסתתר במקומות האפלים ביותר ושם נצטרך למצוא אותו ולבקש אותו.

ובירושלמי תענית (דף ג ע"א) "אמר רבי יהושע בן לוי אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, אמור לו בכרך גדול שברומי, שנאמר אלי קורא משעיר. וכדתני רבי שמעון בן יוחאי לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם". דורינו נפל לעמקי שאול תהומות הסטרא אחרא, ע"י האינטרנט ושאר מרעין בישין. וכדי לצאת משם גם השכינה גלתה עמנו כדי להצילנו. על כל אחד ואחד העומד לפני נסיון של קליק לדעת, שבעמדו איתן לשמור על עוד טיפת קדושה שיש בו הינו גואל כביכול את השכינה הקדושה מתהומות אלו, ע"י שמקיים בעצמו "ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת"… "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך". לשרוד את טומאת שנות האלפיים להוציא את הראש החוצה ולזעוק טאטע אין אִימֵייל… הושיעה. הקב"ה יצר את האינטרנט כדי שלעתיד לבוא – הוא ישתבח בנו לדור דורים ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים! הנה בחור זה, בני אהובי שרד את שואת האינטרנט של רשע וטוב לו, אפילו שהסיטרא אחרא צרב לו בנפש קעקוע של מס' סלולרי הוא נשאר כשר. לא רק המכשיר, גם האדם. וברגע שקולטים שבורא עולם עצמו יצר את הניסיון לטובתנו – כל הנסיון מתפוגג. אך אכמ"ל, בשביל רעיון עמוק זה לא מספיק לקרוא כתבה, צריך ללמוד דעת תבונות לרמח"ל שורה שורה. טעמו וראו!

על סמך דברים אלו ניתן לשער, שכשיבא המשיח בקרוב, הוא יצביע על אלו מאיתנו שלמרות הכל נשארו טהורים, וגם על אלו שניסו והשתדלו להשאר טהורים, ויכריז קבל עם ועולם, כי הם הם אלו שהביאו את העולם לתיקונו האחרון. בכל התגברות, בכל עצימת עינים, בכל גדר נוסף של קדושה. כל הפרטים ה"קטנים" האלו, הם אלו שעשו את התיקון הגדול, "לתקן עולם במלכות ש-ד-י".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>