עצרת המליון – תלמיד חכם שיש בו דעת, אשריך!

בס"ד, א' אדר שני תשע"ד
תלמיד חכם שיש בו דעת
אשריך!
אתה שהשתתפת היום בעצרת התפילה המאוחדת בשערי ירושלים נגד גזירת הגיוס שנכפתה עלינו בעת הזאת, חובתך לצאת ממחאה זו חדור במטענים חדשים של מלחמת ה', מגויס לחלוטין לצבא התורה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, מחודד בתובנות של השקפה טהורה לדעת מה יעשה ישראל ביום שאחרי.
באתי ללחוש באזנך כי יצאנו כעת למערכה מול המלחמה הקטנה, אך אם לא נשכיל, נפסיד במלחמה הגדולה. אם לא נצא מעצרת זו מול גזירת הגיוס בתובנות אמיתיות נגד גזירת האינטרנט, הפסדנו את העיקר.
גזירת הגיוס:
א. הינה רק בגדר גזירה במצב שעוד ניתן לקרוע גזר דינה ועדיין לא יצאה לפועל. עד עוד 3 שנים הכלב ימות או גם הפריץ.
ב. הגזירה הינה רק על חייבי גיוס מגיל 18 עד גיל 40 הזכרים.
ג. הינה רק על תושבי ארץ ישראל.
ד. יש לנו מסורת מהדורות הקודמים על חיוב מסי"נ, על דינה שהיא ביהרג ואל יעבור, ועל דרכי ודפוסי ההתנהגות מגדולי הדורות כהחזו"א והרב מבריסק, האדמו"רים והרבנים במכתביהם ובתורתם שבכתב ושבע"פ.
ה. פשוט וברור שרוב מנין ובנין של לומדי התורה בני הישיבות והכוללים לא יתגייסו לשום צבא או שירות אזרחי.
אולי תהיה כאן גזירת התקציבים שהינה באמת גזירה של שבירת מטה לחמם של הישיבות שאם אין קמח אין תורה, או לכל היותר גזירת כלא ל200,000 לומדי תורה ח"ו ובנערינו ובזקנינו נלך.

אך יש כאן גזירה גדולה ונוראה, גזירה שכבר נגזרה והיא קיימת כבר 12 שנים אך אינה נמצאת על סדר היום הציבורי, והיא קשה וכואבת יותר, היא מלחמה נגד עצמינו ולא נגד הממשלה, היא גזירה של פיתוי ולא גזירה של כח, ויתכן מאוד שהיא הגורמת לכל גזירת הגיוס וכפי שהתבטאו כבר כמה וכמה מגדולי הדור.
גזירת האינטרנט:
א. הגזירה כאמור כבר קיימת ומפילה מדי יום אלפים ורבבות לשאול תחתית, כבשנים ומשרפות של שריפת נשמות וגוף קיים.
ב. גזירה זו היא גם על ילדים מגיל 10 ומטה אם יש בביתם או לחבריהם מחשב או מכשיר טרף וקיימת עד גיל 60 ועד בכלל, גם אנשים בגיל זה נופלים בתהומות החטא.
ג. גזירה זו היא על כל כדור הארץ. כל תושבי העולם טובלים בביצה בוגדנית זו. גם הגוי הוציא את המושג "משפחה" מביתו והכניס במקומו אינטרנט. וכל הטובע בביצה זו נהפך לחית אדם ללא יושר, מוסר ובושה, שקוע בפריצת כל גדר של ג' עבירות החמורות ואיבוד צורת אדם. והסכנה לכל כלל ישראל הפזורים בכל מקומות מושבותם גדולה ועצומה. הגוי הנבון כבר לא הורג את היהודי [חוץ מכמה פנאטים בעזה והגלילות...] חבל על כל טיפת דם שלו, זה גם לא הומאני ודמוקרטי להרוג היום הגוי מחטיא. הוא נותן ליהודי החכם אייפון ביד והיהודי נהפך להיות שלו. בסבלנות ובשלוה ללא יריית כדור!
ד. אין לנו בענין זה שום מסורת. אין משנה ברורה אין חזו"א ובריסקער רב וגם לא ילקוט יוסף. אין מוסר ואין חסידות. התורה וההשקפה בענין זה ודרכי המלחמה אינם ברורים, אפי' ההלכה היבשה באו"ח, יור"ד, וחו"מ אינם ברורים אפי' לרבנים וליושבי על מדין, ואדרבה מי שצדיק יותר, פחות יודע בכלל במה מדובר. [נסה לברר אצל רב שכונתך אם כתיבת חידו"ת במחשב פרוץ זה יהרג ואל יעבור, או לכל הפחות מדין אל תקרב אל פתח ביתה, אם יש דין השבת אבידה באייפון, אם מותר לבזות את המוציא אייפון בביהכנ"ס, והחזר תשובה ברורה]. ורוח הטומאה המקיפה את היקום פוגעת גם בגדולים וטובים מבלי שירגישו.
ה. בגיוס השקט הזה מגויסים אלפים ורבבות. הם לא לבושים במדים בצבע זית הם עדיין לובשים כיפה שחורה, יארמולקע, פראק או כתונת פסים, עד שאנו מתעסקים בגזירת הגיוס הסט"א כבר גייס אלפי נשים ובנות המתחנכות בבתי יעקב ומביאות פרנסה מאינטרנט פרוץ.
גם קנאים, חסידי סאטמאר ובריסק, גור תולדות אהרן וקרלין מגויסים. לא רק חבקו"קניקים. אין חצר אחת שיכולה להבטיח שהיא נקיה. גם כאלו שמקללים את המדינה שריה ושופטיה, חשופים לסכנת גיוס זה או שהם כבר מחוילים בצבא האינטרנט, ואף אחד לא חולם לכנות אותם בשם חרדקי"ם.
עלינו להבין שגזירת הגיוס הינה יוצא פועל מחטא האינטרנט ובמקום להלחם בחטא אנו נלחמים עם המקל. אם יש במחנה החרדים אנשים המחזיקים מכשירים טרפים אלו ואנו לא מקיאים אותם החוצה בידיעה שאינם חרדים אלא מזרוחניק'ס, זה מביא עלינו את הגיוס.
בנט ולפיד זועקים על "אברך" זה שאשתו לבושה בפריצות "חרדית" והוא עם טלויזיה בכיס 24 שעות ביממה – כולך שלי!
ואם לא, אגייס גם את החברותא שלך ואת כל ישיבתך המחפה עליך ושותקת שתיקה רועמת.
"ואם העלים יעלימו עמי הארץ עיניהם מהאיש ההוא בתיתו מיזרעו למולך האינטרנט לבלתי העיף אותו ממלגת הכולל או מהישיבה ושמתי את פני באיש ההוא ובמישפחתו ובכל הזונים אחריו"
עלינו לצאת במלחמת חרמה נגד גזירה זו, ברעידת אדמה עולמית. לא יתכן שכל העולם רועש וגועש בכנסי 'כלל ישראל', וכאן בארץ הקודש בכפר הקטן יש דממת אלחוט. א"א לתקן את שיקאגו ומנהטן, אנטוורפן ויוהנסבורג לפני ארץ הקודש.
לא מספיק לא ללכת לצבא. צריך להקים צבא שילחם בכל החזיתות באויב האמיתי של היהדות, בכל האמצעים העומדים לרשותינו בחכמה ובהשכל בנחישות וללא רגישות, עם עמלק לא נלחמים עם כפפות.
חיל רבנים של פסקים והלכות, חיל חינוך של משגיחים ויועצים.
חיל טכני – למציאת פתרונות, חיל תפילה – על כל אחד ואחת שלא יחשפו לטילי האויב, חיל הסברה ומודעות – בפרסום גרפי יוקרתי וחכם (כמו שאנו יודעים להשקיע בעד הבחירות או נגד…).
חיל מחאה – נגד פורצי גדר, חיל מודיעין – לתפיסת הבוגדים שבתוך מחנינו בישיבות ובמוסדות החינוך.
חיל תשובה – יד לאחים חדש לאלו שנפלו, חיל תקציב – לכל הפעילות הנ"ל, חיל אסטרטגיה – לעקוף את הסט"א ולתכנן את יום המחר, פן יהיה מאוחר לפני המכשיר החדש שח"ו יצא בעתיד.
עליך להתחיל לחשוב לאיזה חיל אתה מתגייס, בְמַה אתה יכול לעזור כדי להדוף את האויב השקט העובד 24 שעות ביממה עם תקציבים של מיליארדים כדי להצליח להפיל עוד יהודי או יהודיה ברשת הטמאה לשאול תחתית באיבוד ב' עולמות. אל תשב רגוע, האויב כבר תקע את המטוס במגדל הקדושה שלנו והקומות מתרסקות אחת אל אחת. מתקפת הסייבר נגד היהדות כבר מזמן החלה ואנו עדיין מנמנמים ומפהקים מידי פעם בסיסמאות נדושות ונשק מיושן.
לכל הפחות הצטרף אל האברכים והבחורים שהחלו להתפלל לזעוק ולהתחנן על בני התורה בתפילת מזמור קי"ט כל שבוע – כל יום 3 אותיות ובשב"ק 4, ואל תחכה שהרב יגיד, אם הוא יגיד אתה תתפלל כי הוא אמר ולא כי באמת כואב לך, אלא כי באמת אתה מרגיש סכנה, את ההסלמה בשטח הישיבות.

החותם בזעקה "אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גוים מאמריקה וסין המייצרים מיליוני מכשירים ואפשרויות להחטיאו בלי להורגו".
בברכת התורה,
צא להילחם ב'עמלק' – היום ולא מחר
פקס – 02-5666993

 

מוקד יעוץ וניתוק אינטרנט ניתק כבר כ-15,000 מחשבים מאברכים שאין להם צורך אפי' באינטרנט חסום, ע"י 80 נציגים ברחבי הארץ. 0722-613-613

כמו כן הוקם בית הוראה 'עיני ישראל'
ייעוץ חינוכי והלכתי לענייני תקשורת מחשבים.
טלפון 0722-613-613

 

לתרומות ניתן לתרום דרך ועד הרבנים לענייני צדקה קרן 'קודש ישראל' מס' 3425

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>