לנקום את נקמת הנחשלים

לנקום את נקמת הנחשלים

מלחמה לה' בעמלק מדור דור. כבר אלפי שנים שהמלחמה נטושה בין שני הצדדים, מי נגד מי. גם עמלק בעצמו מודע לתובנה זו. "ההיסטוריה האנושית היא המלחמה בין הגזע היהודי לגזע הגרמני" נאום היטלר ימ"ש. זה מה שיש בהסטוריה, כל השאר לא תופס מקום. ולעומת זה בורא עולם מצוה אותנו לא לשכוח ולהילחם בכל השנאה והאכזריות.

שצוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מן הנפשות עם אורך הזמן (רמב"ם מצוות קפט).

מעולל ועד יונק, תמחה את זכר. מוטל לו תינוק בן חודש בעגלה, תינוק בלונדיני, עם עינים כחולות ולחיים ורודות, ובורא עולם – אב הרחמים, ה' קל רחום וחנון, מצוה אותנו – בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, לתפוס אותו בשני רגליו, לאתר איזה שן סלע ולנתץ את גולגלתו. מבלי למצמץ. – וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל, בחר לו מיתה מרה, קשרו לארבע קונדסין וקרעו לגזרים והאכיל את בשרו לבנות יענה, שלא ישאר לו זכר (ילקוט). כי המצוה היא שהמלחמה עצמה תהיה בשנאה ובניצול של כל כלי הרוע והאכזריות שבאדם, נגד האכזריות והרוע בהתגלמותו – ראשית גויים עמלק. זה הרי כ"כ לא דמוקרטי, כ"כ לא הומני! מה חטא לך התינוק הזה גם אם סבא שלו לפני 100 דורות נלחם בך.

עמלק הינו עם שכולל בעצמיותו ובשיטתו, ע"ז ג"ע וש"ד בחדא מחתא. ברמת הטומאה הגבוהה ביותר עם אדישות וקור רוח של 'אשר קרך' ובליצנות וכפירה כלפי הקדוש ביותר.

"נוטל מילות וזורקן כלפי מעלה ואומר טול לך מה שבחרת".

ע"ז – "אמר נבל בליבו אין אלוקים זה עמלק" טומאת הכפירה המטילה אף בנו ספיקות באמונה, "היש ה' בקרבינו אם אין".

ג"ע – אשר קרך לשון קרי וטומאה שהיה מטמאן בתועבות ג"ע.

וש"ד – אכזריות להשמיד להרוג ולאבד, שביקש המן שלא ישארו אפי' הגופות (גר"א אסתר) וכמו היטלר בשואה ששרף את היהודים להררי אפר.

ונגד טומאה חמורה רעה ואכזרית זו, מצוה אותנו השי"ת לצאת במלחמת שנאה אכזרית.

ודווקא "בהניח ה' אלוקיך מכל אויבך מסביב בארץ אשר ה' נותן לך נחלה". כשהכל רגוע, אסור לנו לשבת בשאננות, אסור לנו להידבק בדמוקרטיה וההומניות השוררת בעולם, אלא לקחת חרב נוקמת נקם ברית לרוצץ לראש פתנים אכזר זה את ראשו. א"א להיות כאן הומני ודמוקרטי, רחמן וארך אפים מול חיידים מסרטנים, חייבים לחנוק אותם בעודם קטנים.

אך התורה מדגישה על מה יוצא כאן בורא עולם למלחמה.

"ויזנב בך כל הנחשלים אחריך".

אם עמלק היה נלחם עם הצדיקים והגאונים אולי לא היה כ"כ נורא, יש כאן איזון כוחות, יש כאן מלחמה מאוזנת. הם היו משיבים מלחמה שערה וזהו. אך כיון שעמלק בא להילחם באלו שהיה הענן פולטן מחמת חטאם כמו שכתב רש"י, ע"כ באה הנקמה הגדולה. אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, אבא אבינו שבשמים בא ונוקם כאן את נקמת בניו הנחשלים דווקא.

אתה עמלק באת ונצלת את חולשתם של בני, את אלו העייפים והיגעים ולא יראים מאלוקים (לפי פי' א' במכילתא) ותפסת אותם בזמן משבר ולהחטיא אותם יותר ובתועבות, אין לך מחילה עולמית.

עמלק מבין שכל יהודי באשר הוא חשוב לו. אפי' חוטא, אפי' משומד משתלם לו להחטיאו יותר או להרגו. וזה לעומת זה גם הקב"ה מצוה, לא להשאיר לו זכר. אפי' תינוק חסר ישע.

חייבים אנו להצטרף ללגיונו של מלך ללחום ולנקום גם אנו את נקמת הנחשלים. ובשנאה, בנטירה ואכזריות.

גם היום אחר שאבד זרעו של עמלק ונתערבב בין האומות נשארה שיטתו וטומאתו של עמלק בעולם.

יש היום מכשירים המגלמים בתוכם כפירה ע"ז ג"ע וש"ד בחדא מחתא. האינטרנט בכל צורותיו ומגיפת הסרטים אשר מפילים חללים, הם הם ה'אשר קרך' של דורינו המרקיבים את היהדות מבפנים והורגים במיתת נשיקה בשחוק ובקלות ראש וליצנות טמאה הדוחה אלף תוכחות, וטומאה זו פוגעת בכולם אך בעיקר בנחשלים.

קול דמי אחינו ונשמתם שנשרפת באש הטומאה הזו קוראת אלינו! יידן נקמה!!!

"וגדולה נקמה שנתנה בין שתי שמות שנא' קל נקמות ה'". גם אם אנחנו בסדר גם אם אנחנו לא יודעים מה זה בכלל מחשב, עלינו לנקום את נקמת ה'. מה הוא אף אתה!

ובדרך כלל גם לנו הטובים יש נקמה אישית ברע, שתמיד מנצל את הירידה שלנו, את הזמנים הקשים, לטמא אותנו יותר. כזבוב זה הלהוט אחר המכה, תמיד כשרפידים עמלק בא.

אמנם בשבת זו במשך 3 דקות היינו במתח, כדי "יוצא זיין" מצות מחית עמלק אבל שנאה ומלחמה זו אינם מהדברים שעושים "יוצא זיין".

כל זה היה רק "זכירה", זכירה שמציתה את המנוע של שנאת הרע ואת הנקמה שתבער במשך כל השנה. שנפסיק להיות יפי נפש, מזרחוניקס' עם כיפה שחורה, שנקנא לדבר ה' וקודם כל נגד עצמינו.

אך עיקר העשיה היא בפורים עצמו, ולבל נטעה שאפשר למחות את עמלק עם קפצונים ביום אחד.

את עמלק מוחים בקיימו וקבלו, בקבלה למשך כל השנה הבאה להמשיך להלחם ע"י תורה בטהרה, ובאחדות של משלוח מנות ומנות לאביונים.

[וגם בסעודה משתה ושמחה, עוד קילו וחצי שאנחנו משמינים מאכילת בשר ויין בפורים מוחה את עמלק גוף של יהודי באשר הוא מוחה את עמלק, ואף שכרות היין. קב"ה וכל פמליא דיליה עם השטן נכנסים לכל בית יהודי והקב"ה אומר להם חזו חזו בני שיכורי! איך נראה שיכור חרדי. ברכות ותפילות, תשובה מאהבה ודמעות רותחות, וכל העוונות נמקים כבזמן שליחת השעיר לעזאזל ביום הכיפורים].

מה הפיתרון נגד עמלק. אין פתרון. עמלק יותר גדול מאיתנו – אילולי הקב"ה עוזרו אין יכול לו. רק תפילה ומלחמה, מלחמה ותפילה.

גם משה רבינו הרים ידים. אך בתפילה ובאמונה עד בא השמש, להצלחת מלחמת יהושע.

כל העלונים שיגיעו אליך בימים אלו, יעסקו בענייני כסף. אך אנו מבקשים: תן לי הנפש! בפורים יום אשר נאמר בו "מה בקשתך ותנתן לך" הרימו קול זעקה על הנפש.

נפשינו ונפשכם, נפש הורינו, משפחתינו, בנינו ובנותינו שלא ישרפו במשרפות האטום האינטרנטי.

כולנו רואים את עוצם כח התפילות שפועלות בשמים.

אם נמקד את תפילתינו לפני השי"ת על הענין הזה. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד. ונזעק להשי"ת על עצמינו ומשפחותינו, על בנינו וצאצאינו שינצלו לכל הפחות, ודאי שהשי"ת יחוס וירחם, יתן לנו עצות ואולי יכחול עוד חצי עין ליצה"ר הזה כבימי אנשי כנה"ג. אם אנו נמחה את שמו מלמטה ולא נסתפק בשלש דקות של "קריאת זכור", הוא ימחה שמו מלמעלה.

פורים שמח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>