תגית: איך יתכן שעבדו ע"ז לבעל פעור?

איך יתכן שעבדו ע"ז לבעל פעור?

שאלה, מאת מנשה:

למדתי בחומש שבתקופת משה רבנו עם ישראל עבדו עבודה זרה שנקראה 'פעור', והיא הייתה עבודה זרה מגונה מאוד, שהיו צריכים לעשות את הצרכים לכבוד הפסל, ואינני מצליח להבין: איך יתכן שבן אדם עם שכל יעבוד עבודה זרה כזו, ובפרט שמדברים כאן מעם ישראל, שיצא ממצרים בניסי ניסים וראה את עשרת המכות, ובלכתו במדבר היה מוקף בענני הכבוד, ומשה רבנו היה ביניהם, ואיך בדרגה שלהם היה שייך בכלל שילכו ויעבדו עבודה זרה כזו?

אף פעם לא הצלחתי להבין את זה, ואשמח אם תסבירו לי את זה. תודה רבה.

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל מנשה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה לא צריך ללכת רחוק כדי להבין את זה, כי היום יש כמעט לכל אחד בכיס את הכלי משחית הנקרא אייפון או בלקברי וכו', או מחשב קטן שמחובר לאינטרנט, אשר שמה יכולים לראות את כל הזבל והלכלוך … והזוהמא שרק יש, ותיכף ומיד כשאדם נעשה מכור לזה, מאבד את עשתונותיו ואי אפשר לו לנתק את עצמו מזה, ועל ידי זה … ובא לחטא …, ויש שכל כך נדבקו בזה, עד שנעשה אצלם מחלה וכו' וטבע שני שהם צריכים תמיד להסתכל על השיקוץ זיהום תיעוב … הזה, וזה נכנס אפילו בין הכי חרדים רחמנא לישזבן, ביודעים ובלא יודעים, עד שאדם כל כך מכור לזה, שאי אפשר לו לנתק את עצמו מזה, ומוציא את זרעו לבטלה, שזה מטמטם את מוחו ואת דעתו.

וזה הבעל פעור שבדורותינו אלו, שזו עצת בלעם – להכשיל את נשמות ישראל … ובשיקוץ ובתיעוב, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ו.) שאמר בלעם לבלק המשך לקרוא