תגית: אלפי נושרים מהאינטרנט!

אלפי נושרים מהאינטרנט! זעקה גדול ומרה!!!

ביהמ"ד "אשכנז" שיכון ג'

מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

מרא דאתרא הגר"י מרמרוש שליט"א

התאספנו היום להתבונן ללמוד ולהבין את המשמעות, את התוצאות ואת הכלים שניתן להתמודד עם המציאות העומדת בפנינו קרי שימוש באמצעי הטכנולוגיה. מצד אחד מדובר בכלים ששינו את העולם בתועלתם, שינויים שפעם קרו רק במשך דורות היום קורים בשנים מעטות ולפעמים אף פחות מכך. וכגודל החידוש והתועלת שיש במכשירים אלו כך גם גודל ההרס והחורבן שהם גורמים, מצד אחד בוראי עולם ומצד שני מחריבי עולם.

בכל דור מימות עולם קיימים נסיונות אשר קשורים ומיוחדים באותה תקופה. בזמן בית ראשון היה ניסיון של ע"ז ברמה כזו שהגמ' סנהדרין ק"ב מספרת על מנשה המלך שבא לרב אשי בחלום וא"ל אילו היית בדורי היית מקפל שולי גלימתך ורץ לעבוד ע"ז, הקב"ה מעמיד כל דור בניסיון מיוחד, ואין לנו יכולת ומושג להבין את עומק הניסיון של דורות אחרים.

נראים הדברים שניסיון זה של שימוש בטכנולוגיה עם כל השלכותיו הוא מהניסיונות הגדולים ביותר מימי קדם, ונבאר דברינו, המשך לקרוא