תגית: בחור

הטנולוגיה ההרסנית קורעת נתחים מצאצאינו היקרים

צא בגין בניך

קטעים מתוך משא הספדו של הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א על הגאון רבי יצחק לנדא זצ"ל

עכשיו אני שומע את קולו של רבי יצחק זצ"ל, קול אומר קרא, מדת הדין פגעה בי, אבל זה הקול שעולה מקברו, אותו כח, בחינה של "דמות דיוקנו נראית בחלון", שאדם מעמיד לעצמו איזו דמות, בדור שלנו שהיצה"ר כל כך מתחדש, כאילו הקב"ה גייס את כל כחות החכמה, המדע והטכניקה, לטובת כחות הרע. אני חוזר על זה תמיד, באמת צריך לתת לכל בחור היום קוויטל. בבחרותנו היו נסיונות, אך המשך לקרוא

אינטרנט = נחש-עקרב

אינטרנט = נחש-עקרב

הכתבה הופיעה בבטאון "קול ברמה", אלול תשע"ב, של הגר"י זילברשטיין שליט"א, רבה של שכונת רמת-אלחנן, בני ברק.

מעשה נורא בענין האינטרנט שמענו מאחד מפארי שכונתנו, המשגיח הנערץ דישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק, הגאון רבי אליהו רוט. המעשה התרחש במקסיקו, בבית הוריו של בן ישיבה הלומד בישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק. את הדברים סיפר לנו הגר"א רוט שליט"א בעצמו.

בבית הוריו החלו להופיע עקרבים בצורה משונה מאוד, וכל מה שניסו לגרשם מן הבית, ולהשמידם, הגיע נחיל גדול יותר. בני הבית נכנסו לפאניקה גדולה, ולא ידעו מה לעשות. כיון שמעולם לא קרה להם כדבר הזה, וגם הפעם לא היתה לבואם של העקרבים כל סיבה טבעית, הרגישו ההורים שיש דברים בגו, אבל ניצבו אובדי-עצות.

הם ביקשו המשך לקרוא

סרטים – אני אגואיסט!

שלום, האם הגעתי לקו יעוץ לצעירים?

"כן, בהחלט, שמי הרב שמעון, במה אוכל לעזור".

טוב, את שמי אני מעדיף לא לומר, ובהמשך תבין למה, ואפילו בלי שם לא נעים לי כל השיחה הזאת, אבל מה לעשות, אני צריך יעוץ, ודחוף.

"בבקשה".

אם… אם… אנ'לא יודע במה להתחיל, אה… אז ככה. אני ברוך ה' בחור די טוב, כלומר לא מהכי מצוינים, אבל בחור בסדר, די מרוצים ממני, גם הרמי"ם וגם ההורים. אבל, הרב בטח יודע, שהיום יש יצר הרע גדול, וגם אלי הוא מגיע. כלומר אני יודע שיש היום כל מיני פיתויים שונים, למשל סרטים, אינטרנט, פייסבוק, הרב בטח מכיר את כל זה.

"מכיר, מכיר, יותר מדי טוב. אתה יכול להמשיך".

אז אני עד היום המשך לקרוא