תגית: גימטריא

האינטרנט בגימטריא המן עמלק‎

האינטרנט בגימטריא המן עמלק

האינטרנט בגימטריא המן עמלק (עם הכולל)

האינטרנט = 334, ועם הכולל = 335.

המן עמלק = 335.

ויהי רצון שנינצל מקליפת המן עמלק שהוא האינטרנט.