תגית: דקדוק

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

במיוחד עורר רבינו על קיום דברים שהם מדינא דגמרא, וכאשר הראה לו אברך אתרוג הדר שרכש בכספו, שאל אותו: נעלים לרעייתך כבר קנית ליו"ט? בהסבירו כי הידור מתחיל רק אחר קיום דינא דגמרא. וכך נהג בעצמו לקנות אתרוג פשוט, ואת הכסף השאיר כדי לקנות לביתו דבר מה לחג.

עוד מסופר כי ביום שהיו צריכים ללכת לאפות מצות במאפית "שמעונוביץ" בגבעת שאול, המשך לקרוא