תגית: הבת

הרב המכשיר

הרב המכשיר

"אני לא מאמין למה שאני שומע", אומר אבנר לאלכסנדר, "אני חושב שאני הוזה". "מההה? מה קרה? מדובר במוצר כשר לחלוטין, המוכר אמר לי בפירוש שזה מוכשר ואין לי מה לחשוש", מצטדק שוב אלכסנדר. …"אבל אלכסנדר, עליך בחיים לא האמנתי! שאתה תיפול ככה בפח? גם אתה הלכת שולל אחרי השכנועים של המוכר הזה… אתה יודע לאן אתה יכול להגיע?"

זהו, כבר נמאס לו לאלכסנדר לקנות כל פעם בשר שלא ערב לפיו, הפעם הוא החליט, ויהי מה, אני הולך לקנות בשר שאני יהיה מרוצה, שהטעם הטוב שלו יישאר בפה זמן רב. בהחלטה נחושה זו נכנס אלכסנדר המשך לקרוא