תגית: הגאון הגדול

ראשי הועדה לטוהר התקשורת בביקור היסטורי אצל השוחטים

בס"ד

[פורסם בעיתונות ביום ב' י"ד בניסן תשע"ג]

 

ראשי הועדה לטוהר התקשורת בביקור היסטורי אצל השוחטים

מטרת הביקור היתה להבטיח את שמירת הוראתו של פוסק הדור מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א, שכל שוחט אשר משתמש באינטרנט שאינו חסום – שחיטתו טריפה המשך לקרוא