תגית: הגראי"ל שטיינמן

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אייפון פסול לעדות

המחזיק "אייפון" פסול לעדות

בימים אלו זכינו לשמוע דעת רבינו בנוגע למכשיר הטמא "אייפון", והנני מציג הדברים כפי שהיו. לאחר שנשאל רבינו בנוגע לבחור שנפל רח"ל בתהום הנורא הזה.

ראשית כשנודע לרבינו כמה יקר מכשיר כזה, אמר "זִינְדִיגן קָאסְט אַסאַך גֶעלט! – לחטוא עולה הרבה כסף, מֶענְטשִין זֶענֶן מוּכן צוּ צָאלְלִין אַסאַך גֶעלט, אַבִּי זִינדִיגן… - אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף, העיקר לחטוא… אַ אֶתרוֹג קָאסט נִישְט אַזוֹי פִיל…" אתרוג לא עולה כ"כ הרבה… וכשזרק א' השומעים משפט שזה שקונה אייפון, לא משלם על אתרוג, אמר רבינו שאינו מוכרח, ויש שמשלמים על אתרוג, וגם להבדיל על אייפון.

אח"כ נסובה השיחה על זה שמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א פסל עד לחופה, כשנתגלה שמחזיק אייפון, ונשאל רבינו אם דעתו ג"כ כך שהמחזיק מכשיר "אייפון" פסול לעדות. ואמר שהכלל הוא דאיסור שיש עליו מלקות, נעשה פסול מדאורייתא, ואיסור שאין בו מלקות, פסול רק מדרבנן, והמחזיק אייפון פסול לעדות מדרבנן, דמלקות אין נותנין על זה.

אח"כ נכנס אחד מהנכדים היקרים, ופנה אליו רבינו בשאלה האם אתה יודע מה זה אייפון? וכשענה בחיוב, אמר לו רבינו – מִיר רֶעדִין אִיצטֶער אוֹיבּ דֶער וָואס הַאלט אַ אייפון אִיז פּסוּל לעדות מן התורה אָדֶער נאָר מדרבנן. אנחנו מדברים כעת האם המחזיק אייפון, פסול לעדות מן התורה או רק מדרבנן.

והוסיף רבינו דאפילו שבדרך כלל אומרים לעדי קידושין שיעשו תשובה, אך למעשה לא עושים תשובה, ונמצא שקידושין עם עדים כאלו זה בעיה.

המשך לקרוא

מרנן גדולי ישראל שליט"א: האינטרנט מביא אסונות איומים

מרנן גדולי ישראל שליט"א: האינטרנט מביא אסונות איומים

הגראי"ל שטיינמן: "בימינו, לא חסר חטאים, ובפרט עם האינטרנט, ואין קושיות למה קורה רח"ל אסונות כאלו". הגר"ח קנייבסקי: "מה שמחזיקים את הכלי הטרף – זה גרם לאבדון בעם ישראל".

  המשך לקרוא