תגית: הגר"ש וואזנר

דברי מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל

הרב ואזנרדברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל אידיש

דברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל לשון הקודש

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – מוצש"ק ויחי תש"ע

דעת תורה ופסק הלכה – בענין האינטרנט

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל מכתב תשע"א

מודעה – מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל פסק הלכה בכינוס

מדברי הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א

בחודש אחד אסונות נוראים אחד אחרי השני רח"ל. מדוע?

בחודש אחד אסונות נוראים אחד אחרי השני רח"ל. מדוע?

7 ילדים נשרפו למות רח"ל

פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל

ר' מרדכי גרבר ז"ל נהרג בהלויה

הבחור החתן יצחק סמט ז"ל נרמס בהלויה

הרה"ג רבי חיים חדד זצ"ל רבה הספרדי של לוד

התינוק אפרים שרגא היישריק ז"ל

מרן הגאון רבי חיים גריינמן זצוק"ל

הילד אשר יונה שכטר ז"ל

הנערה דבורה פרידמן ע"ה

ר' עופר שרעבי ז"ל נילוש בתוך מכונת המצות רח"ל

הבחור בנימין נויפלד ז"ל

הגאון האדיר רבי יהודה אריה טרגר זצוק"ל מאנטוורפן

* * *

כידוע לכולנו [בין אם נאשר ובין אם נטמון את הראש בחול...] האינטרנט הפרוץ הוא הגורם לאסונות נוראים, יתומים חיים, הורים שכולים חיים, גירושין בסיטונאות, אנשים 'מתים' מבפנים, בכיות נוראות וצער אין סופי לאין ספור אנשים ברחבי הגלובוס. ולמפורסמות אין צריך ראיה.

 מי יודע אם אין קשר בין הנגע הנורא של האינטרנט למקרים מזעזעים אלו.

 מי יודע חשבונות שמים.

* * *

אומר הרמב"ם בהלכות תענית (פרק א) וזה לשונו:

דבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיה ה כה) 'עונותיכם הטו' וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם.

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית [-במקרה], הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה (ויקרא כו-כז) 'והלכתם עמי בקרי' (ויקרא כו-כח) 'והלכתי עמכם בחמת קרי'. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי. עכ"ל.

והנה אנו רואים – בצער איום ונורא – איך מתקיימים דברי הרמב"ם שאם לא יזעקו על המעשים הרעים, יבואו צרות נוספות רח"ל.
והחי יתן אל ליבו.