תגית: התמכרתי לאינטרנט

אני אברך חסידי, התמכרתי לאינטרנט

אני אברך חסידי, התמכרתי לאינטרנט וזה גרם לי לירידה רוחנית ולאבד את כל החשק בלימוד

שאלה, מאת משה:

לכבוד מוהרא"ש שליט"א. אני אברך חסידי ומיד אחרי החתונה הגעתי איך שהוא לאינטרנט ומאז אני לא יכול לצאת מזה והתמכרתי לזה. יצא לי כל החשק מהלימוד ואני בירידה רוחנית נוראה. אני לא יודע מה לעשות, איך יוצאים מזה?

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום ד' לסדר בראשית כ"ד תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מוכרח להגיד לך שהיום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניסה בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא אינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב … וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו'.

ולכן העיקר ראה לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אייפד בלקברי, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארור הזה וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן.

ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.

ואל תאמר שאני נכנסתי והתמכרתי כבר בזה עד שאני לא יכול לצאת מזה וכו', כי אין לי כבר שום בחירה וכו', אל תאמר זאת, המשך לקרוא