תגית: זעקת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אינטרנט פרוץ גרוע יותר מרוצח

זעקת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אינטרנט פרוץ גרוע יותר מרוצח

זעקת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אינטרנט פרוץ גרוע יותר מרוצח

בכנס של רבנים וראשי ישיבות באולם קונטיננטל זעק מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א נגד השימוש באינטרנט. תכונה רבה נערכה באולם. מרן הגר"ח קנייבסקי הגיע גם הוא להשתתף, כמו"כ ראש מועצת חכמי התורה, חכם רבי שלום כהן שליט"א.

והרי דברי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א:

מורי ורבותי, מזמן לזמן יש לנו בעיות, עם דברים שכל דבר זה סתירה עם התורה – עם דעת תורה, פעם כזה דבר, פעם כזה דבר. אני רוצה לומר דבר שכתוב בספר שערי תשובה לרבינו יונה, ואף שלכאורה אין לזה שייכות לענייננו, בכל זאת יש כן משהו ללמוד מזה. רבינו יונה שואל קושיה, כל אחד יודע מה שכתוב “המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא”, שואל השערי תשובה לרבינו יונה, למה זה לא נאמר ברוצח? לא כתוב שהרוצח אין לו חלק לעולם הבא, בודאי זוהי עבירה חמורה מאד, והוא נענש, יש לו גיהנום, אבל לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא, ומי שמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ומתרץ רבינו יונה כך, רוצח למרות שזה דבר חמור מאוד, סוף כל סוף יש סברא שהאדם ישים אל לבו מה הוא עשה, הוא הרג בן אדם! כל אדם מבין שזה דבר חמור מאוד, ויכול להיות שיבוא לידי תשובה, יכול להיות! הרי לא מדברים שהוא בא לידי תשובה, רק זה דבר שאפשר לבוא לידי תשובה, כי בן אדם ירגיש – מה עשיתי, הרגתי בן אדם! דבר נורא! משא”כ בהלבנת פנים הוא לא מבין שכל כך רע מה שעשה, והוא “רחוק מן התשובה”, וכיון שהוא רחוק מן התשובה, זה סיבה שאין לו חלק לעולם הבא, כך כתוב בספר שערי תשובה לרבינו יונה, ומסתמא כמעט כל אחד למד ויודע את זה.

אם כן אנחנו רואים כלל, אם זה דבר שיש סיכויים שאדם יעשה תשובה, אפילו אם זה מאוד חמור, אבל כיון שאפשר שיעשה תשובה, כבר מתחשבים עם זה, אבל דבר שעשה שרחוק מן התשובה, זה אי אפשר… והרי יש את הדבר הזה… שאנשים חושבים מה הוא עושה, האם הוא הורג בן אדם? לא! דבר כזה שהוא רחוק מן התשובה, זה נורא ואיום!! דבר ששייך שיעשה תשובה, אולי פעם, אפילו סיכוי רחוק, אך זה אפשרי, אבל אם זה לגמרי רחוק מן התשובה… המשך לקרוא