תגית: ירושלים

ל"ג בעומר במירון

שלט ל''ג בעומר מירון 1 עברית שלט ל''ג בעומר מירון 2להורדת שלט ל"ג בעומר מירון 1 בעברית – באיכות להדפסה לחץ כאן

להורדת שלט ל"ג בעומר מירון 2 – באיכות להדפסה לחץ כאן

 להורדת שלט ל"ג בעומר מירון 1 באידיש – באיכות להדפסה לחץ כאן

 להורדת שלט ל"ג בעומר ירושלים – באיכות להדפסה לחץ כאן

המשך לקרוא

דברי מרן הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ ירושלים עיה"ק

בס"ד

דברי מרן הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א

ראש ישיבת קמניץ ירושלים עיה"ק:

"כל יהודי צריך להיות ער לסכנות הרוחניות האורבות לפתחו; כל אחד מרגיש לפעמים כי הוא נמצא בפתחה של סכנה; כל אחד חש בבורות הפעורים בדרכו. הנה, התקיים הכנס האדיר בארצות הברית, שבו התכנסו רבבות יהודים

ללחום מלחמת ה' נגד האינטרנט ונגד כל המכשירים הטמאים, שהם סם המוות ממש, רחמנא לצלן.

על ידי מכשיר כזה יכול כל יהודי ליפול לבאר שחת,

לכן צריך לשאת תפילה תמידית לפני השי"ת

שנצעד תמיד בדרך הנכונה והישרה. תפילה כזאת עולה עד כסא הכבוד, וכאשר תגיע לשם, אזי בבוא הדקה הנכונה היא תשפיע לו ולזרעו."

* * *

לאור דבריו הנלהבים של מרן הגר"י שיינר שליט"א, הננו מציגים כאן תפילה קצרה בנוסח השווה לכל נפש, שתוכל לשמש כתפילה תמידית לכל אחד מבני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להיות תפילה שגורה בפיהם לפני השי"ת בכל יום.

תפילה להצלה מסכנת האינטרנט – לחץ כאן!

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

דברי הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

 על סכנת האינטרנט

 

החורבן הגדול שהחריב האינטרנט את דורנו

"בדורינו היצה"ר רואה את חיי התורה בפריחתם, ומחפש דרך להכשילנו. ומצא דרך פשוטה לטמא אותנו באבי אבות הטומאה האינטרנט – שאין טומאה כמוהו, ורבים חללים הפילה, הרסה משפחות, וטימאה בתים, והביא חורבן גדול בבית ישראל, וכבר שמעתי מכמה וכמה ממשפחות טובים שנכשלו בזה לטומאה ה"י, ובגלל זה הקב"ה יושב בצער, ומי יודע כמה אף וחמה זה גורם בשמים על כל בית ישראל ה"י.

סכנת האינטרט וחובת הזהירות ממנו

וכשהאדם המשך לקרוא

על איזו חומה אפשר היום לעשות מצור…??

על איזו חומה אפשר היום לעשות מצור…??

בעשרה בטבת מתאבלים אנו על המצור שהיה על ירושלים!!!!

בראש שלנו המושג ששמו מצור זה מושג מאוד פרמיטיבי…

הרי מאיפה מתחיל כל המושג מצור??? הכל מתחיל מחומה גדולה שמקיפה את העיר… והיא היא זו ששומרת על העיר… מפני מה? מפני החרבות והכידונים והחיצים והבליסטראות של האויבים…

נו… אז בינינו… כל כלי הנשק האלו בדורנו הם בדיחה מצחיקה ממש… הרי היום הכל מתחיל ונגמר באויר… המלחמה מתחילה עם טיל ומסתיימת בירוט של כיפת ברזל… ששניהם מגחכים על איזה חומה הכי גבוהה שתבנה שלוש קילומטר מתחתיהם… היום  כן חומה לא חומה זה לא מרגש אף אחד… הצמד מילים ששמו מצור על החומה… זה מושג שמקומו במוזיאון של מגדל דוד בירושלים… או להבדיל בחומת סין…

אז זהו זה שלא!!!! ממש לא!!!!

גם היום יש המשך לקרוא