תגית: מחטיאי הרבים

דעת גדולי ישראל

דעת גדולי ישראל נגד מחטיאי הרבים מוכרי האינטרנט, והמחובר לטמא

דעת קדשם של גדולי הרבנים מדור הקודם ז"ל, ולהבחל"ח גדולי דורינו שליט"א נגד אלו שמוכרים דברים שהן מכשול לרבים. כגון: טלוויזיה, עיתונים מתועבים, בגדי פריצות, ועוד. אשר ממנו יש ללמוד בתורת ק"ו בן בנו של קל וחומר, חומר האיסור של מכירת כלים המחוברים להאבי אבות הטומאה האינטרנט.