תגית: מעשה

ככה דוחפים טומאה: מעשה שראיתי בחנות טלפונים • ירעיד אתכם

ככה דוחפים טומאה: מעשה שראיתי בחנות טלפונים • ירעיד אתכם

השיטה הייתה פשוטה: הם נכנסו לחנות וביקשו את הנוקיה הכשר החדש. הוא היה חביב מידי והציע במחיר מופחת את הנוקיה 'הטרף' שהוא "בעצם אותו דבר רק בלי הגנבה הזאת של הכשרות המיותרת והמטופשת של העסקנים השרלטנים האלו" המשך לקרוא

מעשה מא' מאלף (ר"ל) שנפל בבירא עמיקתא הנקרא אינטערנעט (internet)

מעשה מא' מאלף (ר"ל) שנפל בבירא עמיקתא הנקרא אינטערנעט (internet)

אני פ' בן פ' בחור צעיר שנפלתי ביד יצרי והסתכלתי באינטערנעט internet – שוב לא הי' חשק בלימוד ולא היתה תפילתי כדבעי, עולם חשוך בעדי וערפל בא לקראתי. אבל מה הי' בידי לעשות, כבר התייאשתי מלבנות בית מלא קדושה כיון שכבר נתנלכלכתי בחטא, בפרט שהמשגיח תיאר בשיחה שלו האבדון לנפש היהודי ע"י דברים אלו. כבר אבוד אני. וכן הלכתי יום אחר יום חודש אחר חודש – כסיתי הכל מהורי שלא לצערם אלא הם ראו שאיני כאמש וכשלשום – בכל זאת לא הייתי מוכן לגלות מצפוני. (שוב זכרתי המכתב מהסטייפלער זצ"ל שאין לבן או לבת לכסות צרותי' מהורי' אלא לגלות הכל דבין כה מרגישים, וצער הוא להם שיודעים שיש לו צרה ומכסה מהם מה שמציק לו, ואין לחשוש שאם מגלה יצער להם דיותר צער כשאינם יודעים, ע"ש כל המכתב).

אחר שנה וחצי כבר לא יכולתי והתחלתי לבכות. בכיתי בכיתי בלי הפסק יום, יומיים שלוש, שבוע שלם.

כשנרגעתי הרגשתי אדם אחר – התחלתי ללמוד לאט לאט, להתפלל מקירות לבי – מצאתי את עצמי והחלטתי להתחיל דף חדש בחיים. עתה מצאתי בת זוגי ועוד מעט החתונה. עלי להודות שניצלתי מגהינום, ואתפלל עבור כל חברי וכל מי שנכשל בכלי משחית אשר נכנס למחנה שלנו ומהרס נשמות אחר נשמות – נא נא נא לעזור שכל א' יתגבר שלא יסתכלו אפי' כל דהו, ומי שיש לו כל דהו יעמוד מיד ויזרוק הכלי משחית מרשותם, ונא לגלות להם שלא כדאי אפי' עם כל החשבונות שזה יעזור לפרנסה או לכתוב חידושי תורה – הכל הבל ורעות רוח דסכנה גדולה היא ואין אפוטרופוס לעריות – ומי הוא גדול מעמרם חסידא שצעק שריפה בביתי שריפה בביתי – נא נא נא תצילנו עמך, עם קדושיך, ממות ומשריפת הנפש, ח"ו. אתה כל יכול ד' – אנא רחם.

(מתוך שו"ת שער מציון)

אינטרנט = נחש-עקרב

אינטרנט = נחש-עקרב

הכתבה הופיעה בבטאון "קול ברמה", אלול תשע"ב, של הגר"י זילברשטיין שליט"א, רבה של שכונת רמת-אלחנן, בני ברק.

מעשה נורא בענין האינטרנט שמענו מאחד מפארי שכונתנו, המשגיח הנערץ דישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק, הגאון רבי אליהו רוט. המעשה התרחש במקסיקו, בבית הוריו של בן ישיבה הלומד בישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק. את הדברים סיפר לנו הגר"א רוט שליט"א בעצמו.

בבית הוריו החלו להופיע עקרבים בצורה משונה מאוד, וכל מה שניסו לגרשם מן הבית, ולהשמידם, הגיע נחיל גדול יותר. בני הבית נכנסו לפאניקה גדולה, ולא ידעו מה לעשות. כיון שמעולם לא קרה להם כדבר הזה, וגם הפעם לא היתה לבואם של העקרבים כל סיבה טבעית, הרגישו ההורים שיש דברים בגו, אבל ניצבו אובדי-עצות.

הם ביקשו המשך לקרוא