תגית: משכן שמואל

משא הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

משא הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

בכנס החירום בביהכנ"ס "משכן שמואל"

כ"ה תמוז תשע"ה

 ברשות כבוד הרבנים והקהל הקדוש הזה. אנו עומדים בימים אלו בהם כל אחד מתאבל על חורבן הבית ומתפלל על בנין בית המקדש, אבל אנחנו צריכים לעשות גם פעולות על החורבן שמתהלך בקרבנו בשנים האחרונות. החידושי הרי"ם אמר ווארט על מה שכתוב בשו"ע (או"ח סימן א' ס"ג) שראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש, והוא שאל: ומה יעשה מי שאינו ירא שמים? וענה שראוי לו שיהא מיצר ודואג על חורבן עצמו!

אנחנו עכשיו בבחינת 'מיצר ודואג על חורבן עצמו', על החורבן הגדול והנסיון הקשה של הדור הזה. לכל דור ודור יש את הנסיונות שלו, היה את הדור עם נסיונות ההשכלה שהפילה בחורים ואברכים, בנים ובנות נפלו כמו זבובים, ונשארו רק יחידים אחד מעיר ושניים ממשפחה. היו דורות של נסיונות ע"ז. אבל בדור שלנו ישנם ישיבות וכוללים, בית יעקב ובתים טובים, ופתאום נחתה עליהם 'פצצת אטום' כזאת של כל כלי התקשורת למיניהם, כל הכלים הקטנים האלה שהגיהנום פתוחה תחתם.

כשבלעם הרשע רצה לקלל את ישראל הוא לא הצליח, אבל הוא המשך לקרוא