תגית: נער שבר אייפון לעיני כולם בעידודו של הגר"מ צדקה שליט"א

נער שבר אייפון לעיני כולם בעידודו של הגר"מ צדקה שליט"א

נער שבר אייפון לעיני כולם בעידודו של הגר"מ צדקה שליט"א

במהלך הקפות שניות שנערכו בירושלים, דיבר ראש-ישיבת 'פורת יוסף', הגאון הרב משה צדקה שליט"א, על חומרת הסכנה במכשיר האייפון. אחד מהמשתתפים, ניגש לרב וביקש לקדש שם שמיים לעיני כולם ושבר את מכשיר האייפון האישי שלו.

המשך לקרוא