תגית: עבודה ערבית….

עבודה ערבית….

עבודה ערבית….

בספרי פנימיות ישנה סוגיה רצינית.. שמתייחסים אליה בכובד ראש… סוגיה ששמה ד' מלכויות… ד' גלויות… חכה חכה.. עוד מעט חנוכה… אם תסתכל בספרי מחשבה.. תראה כמה דיו נשפך לבאר את פנימיות עומק גלות יוון… ומה ההבדל בינה לבין גלות מדי… ומלכות אדום… מה… מה זה מעניין אותי?? מה אכפת לי מי זה אדום… ומי זה מדי???

התשובה היא פשוטה:

האויב שלנו הוא לא מקרי!!!! המלכות שהקב"ה מעמיד לנו בגלות זה לא עוד איזה שוכר לא סמפטי שיש לי בבנין… שאיכשהו צריך ללמוד איך הטקטיקות איתו… לא!!! האויב הוא הבבואה של היצר הרע הספציפי שלנו בדור זה!!! המלכות שהקב"ה מעמיד כנגדנו בגלות היא השורש לנקודת ההתמודדות שלנו בימים אלו!!! המלכות שעומדת עלינו לכלותנו היא אחד הכלים שדרכם אנחנו יכולים לזהות מהי נקודת ההתמודדות שלנו!!! ונקודת התפקיד שלנו בתקופה זו!!! המשך לקרוא