תגית: עקרבים

אינטרנט = נחש-עקרב

אינטרנט = נחש-עקרב

הכתבה הופיעה בבטאון "קול ברמה", אלול תשע"ב, של הגר"י זילברשטיין שליט"א, רבה של שכונת רמת-אלחנן, בני ברק.

מעשה נורא בענין האינטרנט שמענו מאחד מפארי שכונתנו, המשגיח הנערץ דישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק, הגאון רבי אליהו רוט. המעשה התרחש במקסיקו, בבית הוריו של בן ישיבה הלומד בישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק. את הדברים סיפר לנו הגר"א רוט שליט"א בעצמו.

בבית הוריו החלו להופיע עקרבים בצורה משונה מאוד, וכל מה שניסו לגרשם מן הבית, ולהשמידם, הגיע נחיל גדול יותר. בני הבית נכנסו לפאניקה גדולה, ולא ידעו מה לעשות. כיון שמעולם לא קרה להם כדבר הזה, וגם הפעם לא היתה לבואם של העקרבים כל סיבה טבעית, הרגישו ההורים שיש דברים בגו, אבל ניצבו אובדי-עצות.

הם ביקשו המשך לקרוא