תגית: פוסק הדור

דברי מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל

הרב ואזנרדברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל אידיש

דברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל לשון הקודש

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – מוצש"ק ויחי תש"ע

דעת תורה ופסק הלכה – בענין האינטרנט

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל מכתב תשע"א

מודעה – מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל פסק הלכה בכינוס

מדברי הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א

הלכה פסוקה – מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל

להגדלה לחץ על התמונה

הרב וואזנר נגד אינטרנט

להורדת הקובץ להדפסה לחץ כאן

בחודש אחד אסונות נוראים אחד אחרי השני רח"ל. מדוע?

בחודש אחד אסונות נוראים אחד אחרי השני רח"ל. מדוע?

7 ילדים נשרפו למות רח"ל

פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל

ר' מרדכי גרבר ז"ל נהרג בהלויה

הבחור החתן יצחק סמט ז"ל נרמס בהלויה

הרה"ג רבי חיים חדד זצ"ל רבה הספרדי של לוד

התינוק אפרים שרגא היישריק ז"ל

מרן הגאון רבי חיים גריינמן זצוק"ל

הילד אשר יונה שכטר ז"ל

הנערה דבורה פרידמן ע"ה

ר' עופר שרעבי ז"ל נילוש בתוך מכונת המצות רח"ל

הבחור בנימין נויפלד ז"ל

הגאון האדיר רבי יהודה אריה טרגר זצוק"ל מאנטוורפן

* * *

כידוע לכולנו [בין אם נאשר ובין אם נטמון את הראש בחול...] האינטרנט הפרוץ הוא הגורם לאסונות נוראים, יתומים חיים, הורים שכולים חיים, גירושין בסיטונאות, אנשים 'מתים' מבפנים, בכיות נוראות וצער אין סופי לאין ספור אנשים ברחבי הגלובוס. ולמפורסמות אין צריך ראיה.

 מי יודע אם אין קשר בין הנגע הנורא של האינטרנט למקרים מזעזעים אלו.

 מי יודע חשבונות שמים.

* * *

אומר הרמב"ם בהלכות תענית (פרק א) וזה לשונו:

דבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיה ה כה) 'עונותיכם הטו' וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם.

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית [-במקרה], הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה (ויקרא כו-כז) 'והלכתם עמי בקרי' (ויקרא כו-כח) 'והלכתי עמכם בחמת קרי'. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי. עכ"ל.

והנה אנו רואים – בצער איום ונורא – איך מתקיימים דברי הרמב"ם שאם לא יזעקו על המעשים הרעים, יבואו צרות נוספות רח"ל.
והחי יתן אל ליבו.

מרן הגר"ש ואזנר שליט"א: בעלי אייפון אין להם חלק לעולם הבא!

לבעל אייפון או אינטרנט פרוץ אין חלק לעולם הבאמרן הגר"ש ואזנר שליט"א מצטרף לדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ושניהם פוסקים שבעלי אייפון או אינטרנט פרוץ, אם לא יעזבו את זה, אין להם חלק לעולם הבא!

וכשם שפוסקים למטה, כך פוסקים למעלה!

מהו הדבר הגרוע ביותר בעיני מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר שליט"א?

סיפר הרב מ.א. שליט"א, הינו פעיל בארגון התומך ביתומים צעירים ברוחניות ובגשמיות, בעידוד וקידום חינוכם בתורה ויראת שמים.

בערב פסח תשע"ב היו עם קבוצה של כ-20 בני בר מצווה יתומים מאב או מאם אשר לראשונה יעבור עליהם ליל הסדר ללא אבא או אמא, אצל כמה מגדולי הדור לקבל מהם ברכה ועידוד.
כאשר נכנסו אצל מרן הגאון ר' שמואל הלוי וואזנר שליט"א פנה הרב אל הרב מ.א. מייד בשאלה:"האם אתה האחראי עליהם?" ולכשענה שהוא עוסק עימם במשך השנה בחינוך, פנה אליו פוסק הדור נחרצות ואמר לו: " אם ידוע לך על אחד מהיתומים האלה שיש לו בביתו או מתעסק עם אינטרנט פרוץ אסור לך לקרב אותו יחד עם שאר היתומים גם אם הוא יתום מאבא ומאמא!" ואח"כ פנה אל היתומים עצמם והזהיר אותם שלא להתחבר עם שום ילד שיש בביתו אינטרנט. ועל כך המשך לקרוא

דיסק חדש 'ונקדשתי' | לשמוע | להתרגש

עטיפת הדיסק

ונקדשתי
לחן: שלמה קאליש, מילים: ברוך גנזלר, ביצוע: משה הומינר, הפקה מוזיקלית: ארי פרקש

להורדה/האזנה חינם לחץ כאן

 

עולם הבא
לחן: פנחס מרדכי וועבער, מילים: שמעון קפל, ביצוע: אברהם מושקוביץ, הפקה מוזיקלית: ארי פרקש

להורדה/האזנה חינם לחץ כאן

לשמיעת דברי מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר שליט"א – לחץ כאן

המשך לקרוא

ראשי הועדה לטוהר התקשורת בביקור היסטורי אצל השוחטים

בס"ד

[פורסם בעיתונות ביום ב' י"ד בניסן תשע"ג]

 

ראשי הועדה לטוהר התקשורת בביקור היסטורי אצל השוחטים

מטרת הביקור היתה להבטיח את שמירת הוראתו של פוסק הדור מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א, שכל שוחט אשר משתמש באינטרנט שאינו חסום – שחיטתו טריפה המשך לקרוא