תגית: ראש הישיבה

זוועת האינטרנט | רבי אהרן בירנצוייג זעק: בתו של ראש הישיבה התחתנה עם גוי!!!

להאזנה הקש כאן

והגדת לבניך – מסורת הדורות

ישיבת באר התורה

דברי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

ביום עיון ולימוד לבוגרי הישיבה, ב' ניסן תשע"ה

 והגדת לבניך – מסורת הדורות

כהקדמה לדברי ברצוני להקדים מה שכל תלמידי הישיבה יודעים דבר שנקבע במשך החורף הזה כ"מטבע לשון" בישיבה, שהאויב הכי גדול של האנושות וק"ו של בני תורה הוא השטחיות ומהות האדם להיות מתבונן. באמת, ניכר על בני ובוגרי הישיבה הענין של "מתבונן".

בדברים הבאים ברצוני להציג נושא, שבע"ה תהיה בו תועלת לכל אחד ואחד.

 תקופה סוערתו

אנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בתקופה שנושבת בחוץ רוח סערה קשה וגדולה. מסופר ששאלו אדם המשך לקרוא

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: המחזיק אייפון פסול לעדות

המחזיק "אייפון" פסול לעדות

בימים אלו זכינו לשמוע דעת רבינו בנוגע למכשיר הטמא "אייפון", והנני מציג הדברים כפי שהיו. לאחר שנשאל רבינו בנוגע לבחור שנפל רח"ל בתהום הנורא הזה.

ראשית כשנודע לרבינו כמה יקר מכשיר כזה, אמר "זִינְדִיגן קָאסְט אַסאַך גֶעלט! – לחטוא עולה הרבה כסף, מֶענְטשִין זֶענֶן מוּכן צוּ צָאלְלִין אַסאַך גֶעלט, אַבִּי זִינדִיגן… - אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף, העיקר לחטוא… אַ אֶתרוֹג קָאסט נִישְט אַזוֹי פִיל…" אתרוג לא עולה כ"כ הרבה… וכשזרק א' השומעים משפט שזה שקונה אייפון, לא משלם על אתרוג, אמר רבינו שאינו מוכרח, ויש שמשלמים על אתרוג, וגם להבדיל על אייפון.

אח"כ נסובה השיחה על זה שמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א פסל עד לחופה, כשנתגלה שמחזיק אייפון, ונשאל רבינו אם דעתו ג"כ כך שהמחזיק מכשיר "אייפון" פסול לעדות. ואמר שהכלל הוא דאיסור שיש עליו מלקות, נעשה פסול מדאורייתא, ואיסור שאין בו מלקות, פסול רק מדרבנן, והמחזיק אייפון פסול לעדות מדרבנן, דמלקות אין נותנין על זה.

אח"כ נכנס אחד מהנכדים היקרים, ופנה אליו רבינו בשאלה האם אתה יודע מה זה אייפון? וכשענה בחיוב, אמר לו רבינו – מִיר רֶעדִין אִיצטֶער אוֹיבּ דֶער וָואס הַאלט אַ אייפון אִיז פּסוּל לעדות מן התורה אָדֶער נאָר מדרבנן. אנחנו מדברים כעת האם המחזיק אייפון, פסול לעדות מן התורה או רק מדרבנן.

והוסיף רבינו דאפילו שבדרך כלל אומרים לעדי קידושין שיעשו תשובה, אך למעשה לא עושים תשובה, ונמצא שקידושין עם עדים כאלו זה בעיה.

המשך לקרוא

שיחת מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

שיחת מרן ראש הישיבה  הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

לשון הקודש

יש מזיק גדול, אינטרנט. זה דבר חמור ביותר. זה משפיע מאחד לשני כמו אש שמתפשטת. זה יהרג ואל יעבור שיהיה כזה דבר בקרבינו. זה חוב על כל אחד ואחד, כל ישראל ערבים זה לזה, שלא יהיה לזה זכר בקרבינו. זה חוב, זה איסור גמור. זה יהרג ואל יעבור כפשוטו.

אידיש

נאך א נקודה, און דאס איז דער עיקר נקודה. ס'איז דא א זאך אין די וועלט, איך האב מורא צו דאס דארמנען. ס'איז א טריפה ווארט. איך בין נישט חושד איינער פון פני הישיבה, אבער סי איז דא א מיעוטא דמיעוטא וואס האבען דאס. דאס איז אינטערנט. ס'איז דא פארשידנע סארט כלים וואס ברענגק צו אינטערנט וואס קען מחבר זיין צו אינטערנט.

דאס איז טרייף-חזיר. דאס מאכט א חורבן, חורבן ממש. המשך לקרוא

השיחה המזעזעת מאת מרן ראש הישיבה שליט"א

דברי תורה צריכים חיזוק, אנחנו בשעה מאוד גורלית, קוראים לנו בני התורה להתחזק. אינני ח"ו עומד כמוכיח בשער, ודאי לא לבני תורה ת"ח מופלגים, אבל כשבוער שריפה זה לא זמן לחשבונות, כ"א צריך לחטוף מה שאפשר. הסכנות כיום הם עצומים והגזירות והאסונות לא נותנים להשאר אדיש. ידוע הרמב"ם בסוף תענית "בזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות". ע"כ. אם ח"ו רואים המשך לקרוא

מדוע נחת כאן פרופסור מקס?

7 - 3 המשך לקרוא