תגית: רבי גבריאל יוסף לוי

והגדת לבניך – מסורת הדורות

ישיבת באר התורה

דברי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

ביום עיון ולימוד לבוגרי הישיבה, ב' ניסן תשע"ה

 והגדת לבניך – מסורת הדורות

כהקדמה לדברי ברצוני להקדים מה שכל תלמידי הישיבה יודעים דבר שנקבע במשך החורף הזה כ"מטבע לשון" בישיבה, שהאויב הכי גדול של האנושות וק"ו של בני תורה הוא השטחיות ומהות האדם להיות מתבונן. באמת, ניכר על בני ובוגרי הישיבה הענין של "מתבונן".

בדברים הבאים ברצוני להציג נושא, שבע"ה תהיה בו תועלת לכל אחד ואחד.

 תקופה סוערתו

אנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בתקופה שנושבת בחוץ רוח סערה קשה וגדולה. מסופר ששאלו אדם המשך לקרוא