תגית: שמירה

אין ערוד ממית אלא החטא ממית

אין ערוד ממית אלא החטא ממית

בזמן שדם יהודי נשפך בבית הכנסת באמצע התפילה חובה עלינו לתקן ולשמור על 'קדושת בית הכנסת'

לתושבי השכונה, במקום להעמיד שומרים שישמרו עלינו בפתח בית המדרש,

נעמיד שומרים להרחיק את השטן – האייפון מאיתנו ובוודאי לא להביאו לבית המדרש

 וה' ישמור עלינו.