תגית: תשובה

על חטא – יום כיפור תשע"ה

על חטא יום כיפור תשע''ה

לשון קדשו של הרה"ק בעל בית אברהם מסלאנים זיע"א (ספה"ק בית אברהם, מכתבים, כ'): חוסו ורחמו עליכם ועל ביתכם, לבל תשרפו נפשותיכם ונשמותיכם באש אשר כמעט אי אפשר לכבותה, אם לא בים של דמעות ותשובה יתירה על איבוד נפשו ונפש ב"ב.

המשך לקרוא

שאלה: אברך שברשותו מחשב לצורך כתיבת חידושי תורה…

שאלה: אברך שברשותו מחשב לצורך כתיבת חידושי תורה, ומתלבט האם לנתקו כליל מן האינטרנט או לחוסמו בחסימת "נתיב"'. טענת האברך היא, שהחיבור לאינטרנט חסום ומסונן כהלכה יכול לחסוך לו שעות רבות של ביטול תורה ומראות אסורים, מכיון שיוכל לסדר את ענייני הבנק, קופ"ח, רישום ילדים לגני עירייה, תיאום מס וכיו"ב, דרך המחשב. מה היא הוראת גדולי הדור בנידון זה.
תשובה: הוראת כל גדולי הדור באופן ברור היא שהחזקת האינטרנט מותרת רק במקום הכרח לפרנסה. טיפול בעניינים רשמיים, הניתנים לסידור גם באופנים אחרים, אינו נחשב הכרח.
מי שסבור שנתוניו האישיים שונים, וההוראה בנוגע אליו הינה שונה משאר הציבור, מחוייב לערוך שאלת-חכם אצל מורה הוראה הבקי היטב בכל הפרטים הטכניים והמציאותיים הנוגעים לאינטרנט. וראוי שקודם ההליכה לרב ילמוד בעצמו את צדדי השאלה.
יש לדעת, כי האינטרנט הוא דבר פסול במהותו, ואינו דומה ל המשך לקרוא

"הצונאמי"

רבים זוכרים את היום הסוער,

של ים האוקיינוס הסוער….

זרם נוראי ועצום ומאיים על כל הסביבה,

במהירות על, של למעלה ממאתיים קילומטר לשעה!!

זרם עצום עצום של מים,

אשר גבר והלך, במקום המשך לקרוא

מערכת 'עתידנו' שמחה להציג לכל שותפיה, נמעניה, ואוהדיה

בס"ד

מערכת 'עתידנו' שמחה להציג לכל שותפיה, נמעניה, ואוהדיה את הידיעה על הקמת

בית ההוראה

לעניני תקשורת מחשבים - "עיני ישראל"

 שהוקם ביום א' כ"א בכסלו, לתת מענה הלכתי ומקצועי

לשאלות הנוגעות למחשב ולאינטרנט כאשר התשובה תתקבל ע"י גדולי ההוראה מכל החוגים-ומטכנאים בכירים המתמצאים בנבכי הטכנולוגיה.

העיתונות החרדית ולוחות המודעות המכתיבים את סדר היום הציבורי עסוקים כעת בגזירת הגיוס ושאר גזירות השלטון על הרבה נושאים שנשמת אפה של האומה תלויה בהם. ובלי לבטל מחשיבות כל דבר אחר נראה לנו ללחוש באזניהם כי הנם לוחמים את המלחמה הקטנה, אך אל המלחמה הגדולה עדיין לא באתם, תקנו אותנו אם אנו טועים!!!

גזירת הגיוס:

א. הינה המשך לקרוא

ערב יום כיפור – איך תהיה לנו חתימה טובה?

אין יו"כ מכפר אלא לשבים, מי שאינו שב מעוונות שבידו הוא טובל ושרץ בידו.

יש כמה סוגי עבירות, ונחלקם כעת לשלושה סוגים:

א. יש עברות שהאדם נכשל בהם לפעמים, אין זה רגיל אצלו כלל, אבל נכשל ולבו דואב על כך, ובכלל דאבת לבו היא עשית התשובה שאינו רוצה לשוב לזה החטא המשך לקרוא

"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"

"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"

"וטעם כי המצוה הזאת על כל התורה כולה והנכון, כי על כל התורה יאמר (לעיל ח, א) "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל "המצוה הזאת" על התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך (בפסוק א) ושבת עד ה' אלהיך (בפסוק ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד המשך לקרוא